Over de site
Informatie
Kronkels
Verhalen
Recensies
Links
Contact


Valid HTML 4.01 Transitional  

Algemene sm-info   FemDom en cuckolding       

Spelletjes om het leven van slaven zuur te maken

Sommige Dames vinden het erg leuk samen te komen met hun slaven. Hoewel er altijd genoeg te bepraten valt, is het ook leuk om zich te amuseren met wat slavenwedstrijdjes. De perfecte gelegenheid voor de slaven om te tonen wat ze - voor hun Domina - over hebben.

Hieronder zijn wat spelletjes voor u weergeven. Meesteres Jay uit België, heeft ze bedacht. Ze was zo vriendelijk ze mij uit te leggen en me toestemming te geven om ze voor onze website te gebruiken. 

1. Emmertjes water dragen

Benodigdheden:

 • Vragenlijst met de antwoorden
 • Even veel emmers als slaven
 • Even veel koorden als slaven
 • 1 glas

Facultatief:

 • Even veel sokken als slaven

Alle slaven worden op één rij, zij aan zij opgesteld, met gespreide benen, en armen op de rug geboeid. Aan hun geslachtsdeel wordt een emmer opgehangen door middel van een koordje (om snijden te voorkomen kan men een sok gebruiken waar het koordje aan wordt bevestigd). Eén van de Domina's stelt een vraag aan de eerste slaaf. Als de slaaf een foutief antwoord geeft, zal de Domina zijn emmer vullen met een glas water (ongeveer 25 cl). Beantwoordt de slaaf zijn vraag correct, dan worden de emmers van de andere slaven gevuld met een glas water. Daarna begint het van voren af aan bij de tweede slaaf. Als de Domina aan alle slaven een vraag heeft gesteld, neemt een tweede Domina haar plaats in. Dit gaat zo door zolang er slaven zijn die het gewicht van hun emmer kunnen dragen. Indien het gewicht te zwaar wordt voor een slaaf zet hij zijn stopwoord in en valt hij af.

Om het wat spannender te maken kunnen er straffen toegekend worden aan de slaven die afvallen en een beloning voor de winnaar.

Ook kunnen er extra regels worden ingevoerd. Hierbij kan men denken aan de slaven te verbieden te praten tijdens het spel. Slaven die zicht niet houden aan de (extra) regels worden bestraft met een extra glas water. 

2. Eieren gooien naar weerloze slaven

Benodigdheden:

 • Een muur
 • X aantal rauwe eieren per Domina
 • Zwarte stift

Facultatief:

 • Bindmateriaal (touw of boeien)
 • Blinddoeken

Dit spel zal men meestal buiten spelen, of in een garage.

Alle slaven dienen volledig naakt te zijn. Rond de repels wordt met zwarte stift een cirkel getrokken van ongeveer 10 cm doorsnede, rond de penis en balzak wordt een cirkel van ongeveer 15 cm getrokken. De slaven worden tegen een muur opgesteld met de cirkels goed zichtbaar. De Domina's gaan achter een lijn op een van tevoren afgesproken afstand staan (5 tot 10 meter bijvoorbeeld). Iedere Domina zal nu evenveel eieren ter beschikking krijgen om naar de slaven te gooien. Punten worden toegekend als de Domina erin slaagt het ei kapot te gooien op een slaaf vanaf de lijn en wel als volgt: binnen de cirkel van de tepels, in de cirkel van penis en balzak 10 punten, en de rest van het lichaam 2 punten; er wordt wel geadviseerd om het hoofd te vermijden. Dit spelletje gaat door totdat alle eieren zijn gegooid.

Om het wat spannender te maken kan men de slaven vastzetten en blinddoeken zodat ze de eieren niet kunnen ontwijken. Om het wat overzichtelijk te houden kan men de slaven ook om de beurt vast zetten en de Domina twee eieren per slaaf geven. In dit geval gaat men door totdat alle slaven aan de beurt zijn geweest.

De telling wordt bijgehouden door een vooraf aangewezen Domina.

Wilt u het wedstrijdelement erin houden? Straf dan de slaaf wiens Domina als laatste eindigt.

3. Touwtje trek

Benodigdheden:

 • Lange touw (2 à 5 meter)
 • Lint om het midden van het lange touw mee te markeren
 • Touw voor rond de balzak
 • (Bijvoorbeeld) tape voor markeringen op de vloer

Facultatief:

 • Even veel sokken als slaven

De slaven worden door middel van een loting ingedeeld in koppels. Rond de basis van de balzak van iedere slaaf wordt een touw bevestigd. Om snijden te voorkomen kan men ook een sok gebruiken. Het eerste koppel van slaven gaat op handen en voeten zitten met hun kont naar elkaar. De touwtjes rond de balzak worden nu door middel van een lang touw met elkaar verbonden, met, in het midden, een lint. Op de vloer worden twee merktekens geplaatst op een afstand van 50 cm. Beide slaven worden zo gepositioneerd dat het lint zich in het midden tussen de twee merktekens op de grond bevindt.

Een slag van de rijzweep geeft het startschot en vanaf dit moment kunnen de slaven proberen om de andere slaaf naar zich toe te trekken. De winnaar is de slaaf die het lint over het merkteken trekt die dichtbij hem staat. Het is de eigenaressen van de slaven uiteraard toegestaan om de slaven aan te moedigen met een zweep of andere martelwerktuigen.

Indien na drie minuten geen van beide slaven een overtuigende overwinning heeft behaald, wordt de slaaf die het lint het meest naar zich toe heeft getrokken als winnaar uitgeroepen.
Een slaaf die tijdens het spel wenst te stoppen dient luid en duidelijk het woord "stop" te roepen. De andere slaaf dient onmiddellijk te stoppen met trekken. Het spel wordt volgens klassiek schema, winnaar tegen winnaar tot er eentje overblijft, gespeeld.

Om het wat spannender te houden kan men ook van ieder spel de tijdsduur bijhouden. En weer kan men de winnaar belonen en de verliezer straffen.

4. Wie is wie?

Benodigdheden:

 • blinddoeken

De slaven worden eerst geblinddoekt. Ze dienen op handen en voeten, zij aan zij, een stukje uit elkaar, plaats te nemen op de grond.

De eerste Domina geeft aan iedere slaaf twee slagen. Als iedere slaaf zijn spanking heeft gekregen, moeten de slaven laten weten of de spanking die ze ontvangen hebben, van hun Domina was. Dit doen ze door op te staan indien ze denken dat dit het geval was. De slaaf die correct geantwoord heeft, wordt vrijgesteld van verdere spanking en mag zijn blinddoek verwijderen. De anderen gaan weer op handen en knieën zitten en de volgende Domina geeft drie slagen aan iedere slaaf. Dit gaat door tot iedere meesteres aan de beurt is geweest. Als alle Domina's aan de beurt zijn geweest en er nog slaven zijn die niet correct geantwoord hebben, gaan de eigenaressen van deze slaven verder tot er slechts één slaaf overblijft. Deze verliest het spel en verdient eigenlijk minstens tien extra slagen van zijn Domina zodat hij zich de volgende keer niet meer vergist.

Er dient wel op gelet te worden dat men zich niet verraad door bijvoorbeeld het getik van laarzen of iets dergelijks.

5. Vrouwe Justitia

De bedoeling van dit spel is simpel; een rechtbank vormen van verschillende Domina's. Voor deze rechtbank moeten op zijn minst twee slaven verschijnen. Deze slaven worden door hun eigenares gedagvaard voor fouten in hun gedrag.

Een gedagvaarde slaaf kan van tevoren aan een andere slaaf vragen om toe te treden als zijn advocaat. Het is hem verboden zichzelf te verdedigen. De gedagvaarde slaaf wordt op die manier verplicht om zijn onbehoorlijk gedrag, of wat dan ook de reden van zijn dagvaarding mag zijn, te bespreken met zijn advocaat.

Voorafgaand aan de zitting van de rechtbank, worden de gedagvaarde slaven met hun advocaat opgesloten in een vertrek of kooi buiten de rechtbank. Hoe ze het gaan aanpakken tijdens de zitting mag besproken worden tijdens het gezamenlijke verblijf in deze 'cel'. De gedagvaarde slaaf heeft er alle belang bij om zijn advocaat volledig en eerlijk op de hoogte te brengen van zijn 'misdaad'. Tussentijds legt de eigenares van de gedagvaarde slaaf uitvoerig de misdaad aan de rechtbank uit, en eist een bepaalde straf.

Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen is het aanbevelenswaardig de beschuldiging ruim voor de zitting bekend te maken aan alle spelers (gedagvaarde slaaf, advocaat, leden van de rechtbank). Dit kan bijvoorbeeld per e-mail gebeuren.

Bij het begin van de rechtzitting worden de gedagvaarde slaven met een ketting aan elkaar verbonden de rechtszaal binnen gebracht. Tijdens de gehele duur van de zitting blijven de gedagvaarden geketend en geknield voor het Domina-tribunaal. Bij het begin van de zitting wordt de beschuldiging hardop voorgelezen. De gedagvaarde slaaf mag enkel schuldig of onschuldig pleiten. De rest van zijn verdediging wordt gevoerd door zijn advocaat. Hiervoor mag hij eventueel getuigen oproepen. Deze getuigen zullen dan natuurlijk wel onderworpen worden aan een kruisverhoor. Ook de gedagvaarde slaaf kan als getuige in zijn zaak optreden. Indien tijdens het kruisverhoor duidelijk wordt dat de advocaat onwaarheden heeft verteld, worden zowel de gedagvaarde als zijn advocaat extra gestraft.

Deze procedure wordt herhaald tot alle gedagvaarden aan de beurt zijn geweest. Daarna worden de verdachten, nog steeds geboeid, terug gebracht naar hun 'cel'. Tijdens de beraadslaging van het tribunaal blijven ze opgesloten. Bij de beraadslaging wordt rekening gehouden met de geëiste straf. Als de tribunaalleden echter van oordeel zijn dat de verdediging perfect werk heeft geleverd, mag de toegekende straf milder zijn dan de geëiste. Wordt echter beslist dat de advocaat zijn cliënt slecht heeft verdedigd, dan wordt de straf verhoogd. Bij iedere straf die strenger is dan de door de eigenares van de slaaf geëiste, dan zal de advocaat het teveel aan straf ook in ontvangst moeten nemen. Na de beraadslaging worden de veroordeelden weer gehaald en dienen zij nederig het oordeel van de Domina's aan te horen.

Vóór de uitvoering van de straffen kunnen de veroordeelden en eventueel hun advocaten weer op dezelfde wijze als voorheen opgesloten worden. De veroordeelden worden dan pas vlak voor het toedienen van hun straf uit de 'cel' gehaald.

Dank aan Skylen voor het uitwerken van de notities en Mrs Jay voor het bedenken van de spelletjes.


© Madame , mei 2004.

Naar boven