Over de site
Informatie
Kronkels
Verhalen
Recensies
Links
Contact


Valid HTML 4.01 Transitional  

Introductie   Leeswijzer   Making of   Wijzigingen   Sitemap       

Leeswijzer

Dames en heren,

Welkom bij Hommage à Madame. Sinds onze site de lucht in is, krijgen we regelmatig vragen. Over de verhalen van René bijvoorbeeld; welke zijn nou waargebeurd en welke pure fantasie? Hoe zit het? Maar ook over de informatie. Hoe betrouwbaar is die? En hoe serieus zijn de kronkels nou te nemen? Aan welke voorwaarde moet een link voldoen voordat jullie hem opnemen? Op deze en andere vragen hoop ik antwoord te geven in deze leeswijzer.

Maar laat ik beginnen met een algemeen stukje over de site. Om te beginnen de navigatie. Eenmaal binnen op onze site komt u in het hoofdmenu. U hoeft niet terug te keren naar die plek om verder te navigeren; waar u ook daarna naartoe gaat, aan de linkerkant treft u dat menu altijd aan. Met het onderdeel waar u zich op dat moment bevindt, enigszins transparant gemaakt. Onderaan sommige pagina’s kunt u submenu’s vinden. Verdere uitleg lijkt mij niet nodig. Een kwestie van klikken, en u bent er.

De lay-out van de site is ontwikkeld door ons samen. Ik ben begonnen met de eerste schetsen (heel ouderwets gewoon op papier); René is er meteen mee aan de slag gegaan en heeft mijn ontwerp verder uitgebreid en geperfectioneerd. Sommige van mijn ideeën bleken op het scherm een stuk minder leuk dan op papier. Gelukkig was dat niet het geval voor het plaatje in het midden, bovenaan elke pagina. De tekeningen zijn bewerkte foto’s van René en mij. Als er derden op staan, hebben we hen toestemming gevraagd en die ook gekregen, voordat we de het plaatje plaatsten.

Tijd om al dat moois te lezen en op waarde te schatten. Over de verhalen van derden kunnen wij weinig vertellen: misschien is het echt gebeurd, misschien is het puur fantasie. Wij weten het – meestal - niet. Wilt u het echter weten; bij de meeste verhalen staat een e-mailadres waar u de schrijver kunt contacteren. Stel hem of haar de vragen die u bezighouden. Waarschijnlijk krijgt u nog antwoord ook: het is niet voor niks dat ze gebruik maken van de mogelijkheid om in contact met de lezers te blijven. Schrijven is een eenzame bezigheid: dus wat feedback kunnen ze sowieso gebruiken. Complimenten, beargumenteerde op- en aanmerkingen, ze horen het allemaal graag.

Ik onderhoud in het algemeen het contact met de gastschrijvers. Sommige verhalen zijn speciaal voor mij geschreven, andere kwam ik ergens tegen en ze bevielen me zodanig dat ik contact zocht met de schrijver om toestemming te vragen ze op deze site te mogen publiceren. Lijkt het u ook leuk om een verhaal voor de site te schrijven? Geen enkel probleem: mail uw verhaal naar Madame. U krijgt – vroeg of laat, ik heb immers ook nog andere bezigheden - altijd antwoord. De enige voorwaarde die we aan een bijdrage stellen is dat het verhaal vanuit het Femdom-aspect is geschreven. Vrouwelijke Domina’s zie ik nou eenmaal graag.

De verhalen van Madame die tot nu toe op de site staan, zijn verslagen. Hoewel mijn fantasie zeer uitgebreid is, doe ik er weinig mee als ik schrijf. De verhalen van René kunnen of een verslag zijn van een feitelijk gebeurd spel, of een fantasie van een spel dat zou kunnen gebeuren. Het zou zo kunnen gebeuren omdat René altijd rekening houdt met mijn en zijn persoonlijkheid, en de aard van onze relatie. Voordat zijn verhalen worden gepubliceerd, heb ik ze gezien en indien nodig van commentaar voorzien, dat René er weer in verwerkt.

De Verhalen zitten tussen fantasie en verslagen in. De Kronkels zijn pure meningen. Soms sarcastisch of ironisch, andere keren wat serieuzer. Sommigen stukken zijn bedoeld om u aan het denken te zetten, anderen stukken zijn er alleen om u te vermaken. De Kronkels vertegenwoordigen geen waarheden; het zijn enkel en alleen denkstromen binnen de SM-gemeenschap. Uiteraard zijn het denkstromen waarin ik of René ons kunnen vinden. Wat dat betreft vertellen de Kronkels u meer over ons ideeën op SM-gebied. Ik zou bijna willen zeggen dat de kronkels u meer vertellen over onze SM-filosofie. Al is dat een groot woord.

Ondertussen is er ook veel informatie te vinden op Hommage à Madame. Vele stukken heb ik zelf geschreven. Natuurlijk zie ik erop toe dat de informatie is zo accuraat mogelijk is. In dat kader ben ik ook bezig contact te leggen met de GGD om de medische kant van de informatie te waarborgen. Verder raadpleeg ik meestal verschillende bronnen voordat ik een informatief stuk schrijf. Boeken over het onderwerp, internet-sites, gesprekken met derden; alles wat me maar meer inzicht geeft in het onderwerp gebruik ik.

De informatieve stukken van derden zijn allemaal met toestemming van de auteurs gebruikt. Ook hier tracht ik zo zorgvuldig mogelijk te zijn in mijn keuze. De schrijvers van de artikelen ken ik of persoonlijk, of ik beoordeel de informatie positief. In beide gevallen zal ik ook andere bronnen raadplegen om de informatie op waarde te schatten.
De informatie wordt regelmatig aangevuld door nieuwe artikelen van mijn hand of van die van gastschrijvers. Als er onderwerpen zijn waarover u meer informatie zou willen lezen, kunt u dat aan mij vertellen. Als het mogelijk is en binnen mijn kennisgebied ligt zal ik er zo spoedig mogelijk een stuk aan wijden.

Tenslotte vindt u ook nog boekenbesprekingen en links op de site. De besproken boeken zijn niet allemaal Femdom-boeken. Maar ze hebben wel allemaal met SM te maken. Af en toe is de connectie met SM duidelijk, af en toe wat minder. Guilty^ is degene die er als gastschrijver de grootste bijdragen aan heeft gegeven. Hierbij nog onze dank daarvoor. Hopelijk krijgen we nog andere bijdragen van zijn hand. Naast de paar algemene sites die we graag aanbevelen,verwijzen de links allemaal Femdom-sites. Er zijn genoeg plaatsen op internet waar u andere SM-informatie kunt vinden. Als u een link wilt aanmelden bij Hommage à Madame, houdt dan rekening met onze invalshoek: Femdom.

In de site zit erg veel werk. En dan heb ik het niet eens over de lay-out en het onderhouden van de site. Al het geschrevene kost enorm veel tijd en werk. Of het nu om de verhalen, kronkels of informatieve stukken gaat. Daarom staat er ook copyright op elk stuk. Voor de lezers van de site betekent dit dat ze alles vrij mogen lezen, maar dat ze niks mogen gebruiken op hun eigen site zonder schriftelijke toestemming van de schrijvers van de stukken. Zelfs niet indien ze Hommage à Madame als bron vermelden. Voor degenen die menen dat dit niet het geval is, verwijs ik naar een site over copyright: Ius mentis. Hier kunnen zij alles lezen over copyright en de rechten van schrijvers.

Er blijft me nog maar een ding te zeggen aan de bezoekers van onze site: veel leesplezier!


© Madame , april 2004.

Naar boven