Over derden in je relatie

Deze kronkel werd gepubliceerd in Kerfstok 5/2003

Hokjes

We hebben thuis regelmatig mensen op visite. Mensen ontvangen (en mensen bezoeken) is één van onze grootste hobby's. Nu begeven mijn lief en ik ons met enige regelmaat in sm‑kringen en daarom mag het niet verwonderlijk zijn dat mensen die ons huis binnenkomen vaak iets met sm hebben. De kinderen (10, 12 en 14) weten dat. Ze maken er een sport van nieuwe mensen op een onverwacht moment te vragen of ze dominant dan wel onderdanig zijn. Tot die vraag is er vaak met nog geen woord over sm gesproken en de kids vinden het heerlijk de vaak verblufte gezichten van de visite te zien. Hun vraag wordt altijd beantwoord. Soms krijgen ze te horen dat iemand dominant èn onderdanig is. O, zeggen ze dan, je bent dus switch. Want ook die term kennen ze.

Ik geloof niet dat mensen dominant of onderdanig zijn, zoals ze biologisch man of vrouw zijn. In mijn visie zijn dominantie en onderdanigheid relatieve eigenschappen; je kunt naar de ene persoon toe heel dominant zijn, terwijl je naar een andere persoon juist heel onderdanig kunt zijn. Het heeft wel iets van een pikorde. Eén van de mensen die we tot onze vriendenkring mogen rekenen is een sterke vrouw met een eigen wil. De kinderen vliegen voor haar en ik heb al menig dominant voor haar zien buigen. Maar zet de juiste persoon voor haar neus en ze is als was. Dat soort voorbeelden kennen we allemaal wel, denk ik. Zowel in het dagelijks leven als in de wereld van de sm. In zekere zin is iedereen een switch.

Hokjes als dominant‑onderdanig, heteroseksueel‑homoseksueel of monogaam‑polygaam kunnen heel nuttig zijn. Want hoewel de eerste honderd procent dominant en de eerste honderd procent onderdanige en de eerste honderd procent weet‑ik‑veel‑wat nog geboren moeten worden, hebben mensen natuurlijk wel degelijk hun voorkeuren. Iemand die zich dominant noemt, heeft vast en zeker een voorkeur voor spelletjes waarin hij de baas is. En het is hartstikke handig dan te kunnen zeggen dat je vooral geïnteresseerd bent in een onderdanige partner. En als je je toch echt vooral aangetrokken voelt door mensen van het andere geslacht, dan is het makkelijk te kunnen zeggen dat je heteroseksueel bent.

Hokjes zijn niet alleen handig als je iets wilt zeggen over jezelf; over wat je vanbinnen voelt. Ze zijn ook handig als je iets wilt zeggen over de manier waarop je in het leven staat. Iemand die zegt dat hij monogaam is, kan heel goed bedoelen dat hij ook wel weet dat zoiets in onze maatschappij nu eenmaal gangbaar is en dat hij er geen onoverkomelijke bezwaren tegen heeft zich daaraan aan te passen. Intrinsiek monogaam is hij niet, maar omwille van de lieve vrede noemt (en gedraagt) hij zich wel zo.

Polyamorie

Mensen zijn polygaam. Als dat niet zo was, dan zouden we niet al die moeite hoeven doen om krampachtig aan onze monogamie vast te kunnen houden. En die moeite doen we. Dat begint al in de bijbel (en ongetwijfeld andere religieuze boeken), waar gedwongen monogamie het zelfs heeft gebracht tot gebod. Ook in onze aardse wetten wordt monogamie zoveel mogelijk afgedwongen. Polyandrie en polygynie zijn in veel samenlevingen bij de wet verboden. Seks buiten je relatie kan soms wel op een min of meer legale manier, maar mensen die zich swingers noemen hebben vaak toch wel één en ander uit te leggen. In het algemeen is seks buiten de vaste relatie not done. Het geschiedt in het geheim en kan tot enorme problemen leiden wanneer het ontdekt wordt. Tot aan echtscheiding toe (die dan, maar dat terzijde, om die reden door kerk en staat nog gerechtvaardigd wordt geacht ook).

Mensen zijn polygaam. Gevoelens die we voor een ander kunnen ervaren, zijn niet zomaar ineens verdwenen als we een vaste partner hebben. Natuurlijk, je bent wel in meer of mindere mate gefocust op je partner, maar dat wil niet zeggen dat je ineens oogkleppen op krijgt. Niet voor niets barst het in de reclame van seks. Niet voor niets floreren pornografie (de mannelijke variant) en romantiek (de vrouwelijke variant).

Als we willen nadenken over hoe mensen echt in elkaar zitten, dan kunnen hokjes buitengewoon storend zijn. Aan de oppervlakte hebben mensen bij een hokje vaak dezelfde ideeën, maar als je wat dieper op de materie ingaat blijkt al snel dat we een net wat andere definitie hebben dan onze gesprekspartner. Probeer maar eens een serieus gesprek te voeren over de zegeningen en makkes van een TPE en voordat je het weet zit je samen te bediscussiëren wat 'TPE' nou eigenlijk is. Het zou handig zijn de hokjes maar even te laten voor wat ze zijn en te proberen tot de kern door te dringen, maar dat is helemaal niet makkelijk; voordat je het weet zit je toch weer in hokjes te denken, ieder met zijn eigen referentiekader.

De Kerfstok die u nu in handen heeft, heeft een thema meegekregen. Dat thema is polyamorie. Weer een hokje. Als je het woord oppervlakkig bekijkt, zou je kunnen concluderen dat het iets te maken moet hebben met "veel liefdes". Dat is dan ook het geval. Ga je op internet kijken, dan merk je al snel dat het begrip op verschillende manieren wordt ingevuld, maar de grootste gemene deler is toch wel iets in de geest van "van meerdere mensen tegelijk kunnen houden en daar in de praktijk ook iets mee doen". Het komt erop neer dat mensen die zich polyamoor noemen, verwikkeld (willen) zijn in meerdere liefdesrelaties tegelijk. Seks speelt in die relaties vaak een rol maar is niet essentieel. Liefde is dat wel. En met het woord 'liefde' hebben we weer een hokje te pakken, want, wat is liefde? Als ik zo eens bezie wat de (door mijn beperkte talenkennis voornamelijk Engelstalige) internetgemeenschap erover te vertellen heeft, kan 'liefde' breed opgevat worden. Gevoelens van genegenheid zijn het minimum; vormen waarin het enkel en alleen gaat om seks, tellen niet mee.

De manier waarop polyamorie concreet wordt ingevuld is zeer divers. Er zijn mannen die samenwonen met meerdere vrouwen (polygynie), vrouwen die samenwonen met meerdere mannen (polyandrie), groepen van mannen en vrouwen in allerlei samenstellingen, lat‑relaties en allerlei combinaties van voornoemde vormen. Vaak ervaren partners zo'n samenleving als een soort multihuwelijk (of, zo je wilt, multiverkering).

Het is mogelijk dat een mens liefdesrelaties heeft met enkele anderen en dat die anderen onderling niet zo'n liefdesrelatie hebben. Het is ook mogelijk dat in een groep iedereen met iedereen zo'n liefdesrelatie heeft. En natuurlijk komen ook hier weer alle denkbare tussenvormen voor.

Polyamorie en sm

In sm‑kringen komt het regelmatig voor dat koppels derden betrekken in hun spel. Je ziet dominanten met meerdere onderdanigen, onderdanigen met meerdere dominanten, slaafjes die worden uitgeleend, slavinnen die letterlijk in de groep worden gegooid te aller vermaak, partnerruilvarianten en natuurlijk mijn eigen stokpaardje, cuckolding. Vaak betreft het spelen om het spelen; wanneer een Dom zijn slavin, die misschien wel is gebonden en geblinddoekt, gebruikt, en haar laat nemen door een onbekende man, dan kan dat heel spannend en lekker zijn, maar het past niet in het hokje polyamorie. Een Domme, daarentegen, die in het gelukkige bezit is van twee slaafjes (alles m/v, hè, maar dat hoef ik toch niet steeds te herhalen?) en wier gevoelens voor beiden verder gaan dan kriebels in de buik als zij ze afranselt, past wel in dat hokje.

Ik heb de indruk dat sm'ers (en bijvoorbeeld ook swingers), minder moeite hebben met polyamorie dan Jan Modaal en Tante Truus. Of dat ook echt zo is weet ik natuurlijk niet en ik weet evenmin, als het inderdaad zo is, waardoor dat dan komt. Misschien speelt de vermeende tolerantie van sm'ers een rol; misschien staan wij iets meer open voor dingen die anders zijn dan gangbaar. Al proef ik onder sm'ers ook vaak een zweem van 'zo hoort het'. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat we zo graag spelen, dat we bereid zijn zaken te accepteren die we nooit zouden accepteren als dat spel ons niet zo trok. Of zien we af en toe niet helemaal waar we eigenlijk mee bezig zijn, gepreoccupeerd als we zijn door onze levenswijze. Wie zal het zeggen? Feit is, dat sm‑relaties waarin meer dan twee mensen betrokken zijn, of stellen die daarvan dromen, bepaald geen zeldzaamheid zijn. Een ander feit is trouwens dat veel van die relaties geen lang leven beschoren zijn — maar dat is een algemeen voorkomend fenomeen in sm‑land, ook waar het traditionele (in de zin van 'met z'n tweeën') relaties betreft.

Hoewel polygamie naar mijn mening de natuurlijke staat van een mens is, is in onze cultuur monogamie de norm. Dat heeft natuurlijk alles te maken met angst; ik heb nog maar zelden mensen horen zeggen dat ze het een probleem zouden vinden als zij zèlf meerdere partners zouden hebben. Ook niet in de vanillewereld. Pas wanneer de pártner ter sprake komt in relatie tot meerdere geliefden, ontstaan de moeilijkheden. Monogamie wordt iemand daarom, naar mijn stellige overtuiging, opgedrongen door de angst van zijn partner. Monogamie is de angst van de ander. En zo is in zekere zin monogamie de hel; immers, de hel, zijn dat niet de anderen? Waar die angst vandaan komt ligt tamelijk voor de hand: het is de angst te verliezen, de angst niet te voldoen. Het is een angst die zich vaak uit in jaloezie.

Uit eigen ervaring

Hoe doen al die mensen dat dan, die uit vrije wil kiezen voor een polyamore relatie? Kennen die dan geen jaloezie? Kennen die niet de angst te verliezen of overbodig te worden? Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die die angst inderdaad niet kennen. Ik heb zelf ook erg lang gedacht dat ik geen gevoelens van jaloezie kon ervaren. Totdat ik mijn lief ontmoette. Al na een paar weken ondervond ik aan den lijve hoe jaloezie je emotionele huishouding overhoop kan gooien, ik had het zwaar te pakken. Terugdenkend aan mijn vorige relaties concludeer ik dat die dan dus van minder belang waren. Met alle respect voor mijn exen; het zijn stuk voor stuk prima vrouwen waarmee ik mooie momenten heb mogen beleven en waar ik echt wel wat voor heb gevoeld. Dat neemt niet weg dat mijn gevoelens voor mijn lief vele malen dieper gaan.

De plotselinge manifestatie van mijn jaloezie lijkt een beetje op een kwantumsprong: net alsof precies de juiste frequentie op mijn hormonen moest worden afgevuurd om in een aangeslagen toestand te kunnen geraken (en ga de vergelijking nou alsjeblieft niet extrapoleren naar allerlei metafysisch geneuzel; het heeft niets met kwantummechanica te maken, het is slechts een poging iets te visualiseren). Dus, wie weet, misschien kennen sommige mensen in een polyamore relatie wel degelijk jaloezie, maar hebben de partners domweg niet de juiste eigenschappen om bij elkaar de 'aangeslagen toestand van jaloezie' op te wekken. Het zal vast en zeker hier en daar het geval zijn. Als ik het ervaar, dan zullen er zeker anderen zijn bij wie het ook zo werkt.

De afwezigheid van jaloezie kan ook een andere oorzaak hebben dan dat de partner niet belangrijk genoeg is. Het kan ook zijn dat de derde persoon niet bedreigend genoeg is. Als je zeker weet dat je partner je nooit zal verlaten omwille van die derde, dan valt er een hele grond voor jaloezie weg. Mijn lief heeft in de afgelopen jaren een aantal malen iemand erbij gehad. Ze heeft slaafjes gehad en ze heeft een vriendin gehad. Voor elk van die mensen heeft ze gevoelens gekoesterd die verder gingen dan gewoon vriendschap. Met name haar vriendin was haar dierbaar; ze hield behoorlijk veel van haar. Maar ook voor haar slaafjes voelde mijn lief diepe genegenheid. Ze waren belangrijk voor haar, maar het was steeds vanaf het begin duidelijk dat ze me er nooit voor zou verlaten. Ik heb wel degelijk regelmatig gevoelens van jaloezie gehad jegens haar slaafjes en haar vriendin. Maar altijd in beperkte, hanteerbare mate. Naarmate zo'n relatie langer duurde, werden mijn gevoelens van jaloezie minder. Ook bij iedere (dat klinkt alsof het er veel zijn geweest, maar dat valt reuze mee) volgende nieuwe partner. In de loop van de tijd word ik steeds zekerder van mezelf en van de kracht van de liefde die mijn vrouw en ik voor elkaar voelen, waardoor de dreiging van een breuk steeds kleiner wordt. En daarmee de ruimte om derden toe te laten in je relatie, steeds groter.

Om een polyamore relatie te laten slagen hoeft jaloezie niet buitengesloten te worden. Je kunt het ook cultiveren en gebruiken in je spel. Net zoals een masochist pijn kan verdragen doordat het op één of andere manier getransponeerd wordt naar lust of andersoortig genot, kan een onderdanige dat met jaloezie. Een cocktail van vernedering, angst, jaloezie en onderdanigheid kan buitengewoon erotiserend werken. Aldus kan cuckolding voor zowel de Domme, als de slaaf, een zeer opwindende leefstijl zijn. Bij mij persoonlijk is het besef dat mijn lief alle seksuele vrijheid heeft, terwijl mijn seksualiteit steeds meer in haar handen komt, de basis van mijn onderdanigheid geweest. 'Seksuele vrijheid' betekent voor een vrouw vaak ook de vrijheid diepere gevoelens voor anderen te koesteren. Dat vind ik soms erg moeilijk maar ook ontzettend geil.

De slagingskans

Waarom mislukken polyamore relaties zo vaak? De vraag roept direct twee tegenvragen op. Is het waar dat polyamore relaties vaak mislukken? En wat is 'mislukken'? Polyamore relaties zijn inderdaad veel vaker dan traditionele relaties geen lang leven beschoren. Volgens Carolien Roodvoets houdt slechts zo'n twee procent van de relaties waarin meer dan twee mensen betrokken zijn, stand (De Duivelsdriehoek, 2001). Voor de hand liggende redenen zijn dat toch jaloezie teveel opspeelt, of dat het gewoon onvoldoende klikt, of dat het te ingewikkeld wordt met meer dan twee mensen iets op te bouwen (met z'n tweeën is vaak al ingewikkeld genoeg). Wij (ja, ook ik, zij het op een ander niveau) hebben veel mooie momenten mogen beleven met mijn liefs vriendin en slaafjes. In die zin is geen van haar relaties mislukt. Maar het is helaas wel steeds tot een breuk gekomen.

Precies, op de dag af, heb ik naast mijn relatie met rené ook een jaar lang een relatie gehad met C, een prachtige, intelligente, mooie, geweldige vrouw. Ik mis haar nog regelmatig en tegelijk ben ik opgelucht dat deze relatie voorbij is. Jaloezie speelde een rol voor mij. René en C hadden geen enkel seksuele of lichamelijke contact (de paar keer dat ik opdracht gaf buitengelaten, maar op de een of andere manier was ik dan niet jaloers). Maar ik had de grootste moeite – vooral in het begin – als rené en C samen lachten of elkaar plaagde of mailtjes uitwisselden. Aan de ene kant was het wat ik wilde. Ik wilde dat er ook een band bestond tussen rené en C. Aan de andere kant had ik daar moeite mee. Toch is dat niet het grootste struikelblok geweest voor mij. Op den duur was ik minder en minder jaloers, ik merkte dat ik veilig was. Wat wel heel moeilijk was, was het verlies aan intimiteit. Om een onverklaarbare reden, zijn gesprekken met zijn drieën gewoon een stuk minder intiem dan een gesprek waarbij je met zijn tweeën bent. In het begin, als de verliefdheid op zijn hoogste is, merk je het niet zo. Later wel. Ik merkte dat rené en ik minder praatten. Dat C en ik vaak aan de oppervlakte bleven. Sommige onderwerpen sneden rené en ik niet meer aan om C niet te kwetsen, andere vond ik weer moeilijk om met zijn drieën over te praten. Regelmatig veranderenden gesprekken in een soort clanvormingen; twee tegen één. Al met al vond ik het moeilijker en moeilijker. Wat verder ook een rol speelde in de breuk, was het verschil in interesses enzovoorts. rené en ik vinden het heerlijk en ontspannend om te lezen. Voor C was lezen een verplichting die je niet voor je plezier deed. C vond een dansgelegenheid leuk, rené had een pokkehekel aan die herrie en mij deed het niet zoveel. Een filmpje uitzoeken was een hele verzoeking: drie verschillende smaken. En zo zou ik nog een hele tijd door kunnen gaan. Al met al geloof ik nog steeds dat een polyamoureuze relatie kan. Ik geloof wel ondertussen dat het erg moeilijk is. Als je je bedenkt dat één op de drie getrouwde mensen scheiden, dan kan je op je vingers natellen dat een driehoeksrelatie nog een grotere kans heeft op mislukking. En al zouden twee van de drie samen verder gaan: de driehoeksrelatie is wel verbroken … Hoe je het ook wendt of keert.

- Madame.

Om een relatie te doen slagen is het noodzakelijk dat alle betrokkenen er voldoende uit kunnen halen, en in kunnen stoppen, van wat ze nodig hebben. Ons is het tot op heden niet gelukt dat te bereiken. Dat doet pijn; het beëindigen van een relatie brengt veel verdriet met zich mee. Maar ook veel dankbaarheid voor de mooie dingen die het heeft gebracht. De kans dat we opnieuw derden zullen toelaten in ons leven is groot. We beseffen dat we polygaam zijn en we accepteren dat. Koesteren het misschien wel. Mijn lief en ik dromen allebei van een voortgezet heerlijk leven samen, met als kersje op de taart een minnaar voor haar. Of misschien wel twee. Het zou voor ons de perfecte combinatie zijn van polyamorie en sm. Waarmee ik dan toch weer terug ben bij de hokjes.

© René, september 2003.

Laatste wijzigingen

14-09-2017:

Nieuwe versie

Bijna op de kop af tien jaar is er niets meer gewijzigd aan Hommage à Madame. En dus was de webstek ondertussen technisch zwaar verouderd. Tegenwoordig browsen velen het internet met hun mobiele telefoon. Tien jaar geleden kon je met zo'n ding, naast bellen, hooguit een sms'je versturen of ontvangen. Tijd dus voor een nieuwe versie!

Versie 6 van Hommage kunt u nog niet met enig fatsoen op uw mobieltje bekijken. De nieuwe versie is nog altijd gemaakt met het oog op de desktopomgeving. Echter, door gebruik te maken van moderne(re) technieken is er wel de basis gelegd voor een versie die geschikt is voor kleine schermpjes als die van de mobiele telefoon. Nu de desktopversie klaar is, ga ik me daar dan ook op richten. Het zal geen tien jaar duren voordat versie 6.1 gereed is ☺.

Zoals ook met versie 3 en versie 4 is gebeurd, is versie 5 nu bevroren. Wanneer dat u belieft, kunt u deze bevroren versie nog eens bekijken.

Nieuw verhaal: Straf

We hebben in de afgelopen tijd niet helemaal stilgezeten. Er zijn best wat stukken geschreven: de meeste daarvan zijn ook gepubliceerd, vaak op Fetlife. In de komende tijd zullen deze stukken, voor zover relevant, op Hommage worden gepubliceerd.

straf is een verhaal van Madame uit 2010, met een twist aan het eind.

Nieuw verhaal: De klos @ The Boss

De klos @ The boss is een verhaal uit 2011, van de hand van René. Het handelt over een spannend bezoekje aan een gay‑bar.

25-10-2010:

Nieuw informatief stuk: Hoe versier je een Domme?

Een veelgehoorde klacht van onderdanige mannen is dat het zo moeilijk is een leuke dominante vrouw te vinden. Madame schreef een aantal tips die je kunt gebruiken om je kansen te vergroten.

Nieuwe kronkel: Memory Lane

Het internet is een goudmijn van informatie en vermaak. Zeker ook waar het sm betreft. Wat velen echter nog niet weten is dat je meer kunt vinden dan alleen datgene wat vandaag online staat. We hebben allemaal de beschikking over een archief van tien jaar internet.

08-08-2010:

Nieuw informatief stuk: Slaventraining

Velen vinden het leuk hun slaaf te trainen. Maar hoe pak je zoiets aan? Madame dook in de theorie én in de praktijk en schreef er een uitgebreid artikel over.

27-07-2010:

Hoewel deze webstek al een paar jaar een slapend bestaand leidt, krijgen we er nog met enige regelmaat commentaar op. Vaak leuk en positief commentaar. Hommage à Madame is kennelijk nog altijd een plek die mensen waarderen. Dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk.

Al enige tijd sluimert bij ons de behoefte de webstek nieuw leven in te blazen. Mijn lief heeft zelfs al een mooi verhaal klaarliggen — ik hoef het alleen nog maar de benodigde technische bewerking te geven. U mag het dus binnenkort online verwachten.

Maar we hebben nóg een verhaal liggen. En dat verhaal is zo leuk dat we het vandaag meteen plaatsen.

Nieuw verhaal: Weddenschap

Wat als je meesteres je in het vooruitzicht stelt dat een langgekoesterde droom werkelijkheid zal worden? Je hoeft er alleen maar een weddenschap voor te winnen. Boefje schreef er een leuk verhaal over, met een briljante clue

28-09-2008:

Vandaag zijn alle links nagelopen. Er zijn er 22 aangepast en 4 verwijderd. Als je weet dat er in totaal 87 externe links op deze pagina's staan, dan weet je nu ook dat er veel is veranderd in de afgelopen jaren en dat het hard nodig was alles weer eens te bekijken.

Het verwijderen van links geeft soms een wat weemoedig gevoel. De parenclub waarin wij onze eerste voorzichtige cuckolding-stappen zetten, Le Cour in Oisterwijk, bestaat niet meer. Ook het favoriete restaurant van DP uit Uit eten met Madame is verdwenen. Niets is eeuwig, maar toch is het jammer dat er dingen uit je verleden verdwijnen. Uiteraard blijven de herinneringen!

Op de linkenpagina is de link naar het BDSM relatie- en adviesbureau van Claire van Dam verwijderd. Dit bureau blijkt al enige tijd niet meer te bestaan. Miss Nora uit Duitsland heeft haar studio kennelijk opgegeven; haar literatuuropsomming is gelukkig nog wel terug te vinden op het Internet Archief, en daarom verwijst de link daar nu naartoe.

10-06-2007:

Ooooo, wat ben ik blij met Linux!! Dolblij met Linux, mag je wel zeggen. Echt, ik kan niet beginnen te vertellen hoe enorm goed ik me voel terwijl ik deze woorden schrijf. En dat komt door Linux.

Wat wil het geval?

Een ieder die Hommage à Madame een beetje heeft gevolgd in de tijd, weet dat er eerdere versies zijn geweest. En die weet ook, of zou kunnen weten – of heeft ergens in het achterhoofd iets van "Owja" – dat ergens, jaren geleden, verhalen zijn gepubliceerd die ergens tussen twee versies in verloren zijn gegaan.

Ik had die verhalen nog wel. Dat wil zeggen: de harddisk waar die verhalen opstaan, die heb ik al die tijd bewaard.

Maar ik kon er niet bij. Telkens als ik die oude harddisk aan een andere pc koppelde (ik heb het een keer of drie geprobeerd), molesteerde ik daarmee meteen de harddisk van die andere pc. Ik begon daarom te geloven dat er misschien ergens kortsluiting zat in die oude harddisk. Of een ander technisch mankement. In ieder geval zorgde die oude harddisk er steeds voor dat ook andere harddisks de geest gaven. En dus kon ik niet bij mijn verhalen.

Waarom ik dat kreng dan toch zo lang heb bewaard? Nou, je leest weleens wat. En je ontdekt dat er bedrijven zijn die nog heel veel data van oude harddisks kunnen halen. Zelfs als die krengen op het oog verwoest zijn door brand of door waterschade. Nou zijn die bedrijven hartstikke duur, en is mijn portemonnaie niet overdreven gevuld en dus lag dat ding daar jaar na jaar braaf te wachten op betere tijden.

Tot vandaag.

Ergens in de afgelopen week kreeg ik problemen met mijn pc. Die zijn voor een groot deel opgelost, al vertrouw ik het ding niet helemaal. En toen dacht ik: ach, als dat ding toch op half elf hangt, waarom koppel ik die oude harddisk er niet eens aan?

Zo gezegd, zo gedaan, en wat denk je? Linux mount het kreng probleemloos!! Alles heb ik terug kunnen halen!

Je kunt je dus misschien wel voorstellen in wat voor euforische bui ik nu ben.

Enfin, snel alles op Hommage plaatsen dus maar. En dit keer wél backups maken! Vandaag dus een aantal verhalen van lang geleden. Een jaar of vijf geleden. Het doet mijn lief en mij veel plezier u ze te kunnen presenteren.

Nieuw verhaal: No more prince

Een jaar of vijf geleden heb ik enige tijd een Prince Albert gedragen. Het verhaal rond het zetten van dat ding is al lange tijd op Hommage te lezen (namelijk hier).

Niet veel later ben ik mijn PA verloren. In dit nieuwe verhaal kunt u lezen hoe dat zo kwam.

Nieuw verhaal: Bedazzled!

De titel van dit verhaal is gejat van de gelijknamige film. En niet zonder reden: lees het verhaal van een zinderende mind play in de beginfase van onze sm-relatie zelf maar.

Nieuw verhaal: Hoe vertel ik het mijn Domme?

Gewoon zin hebben in een pak slaag. Als onderdanige kun je je domina moeilijk opdragen de zweep ter hand te nemen. Gelukkig zijn er truukjes te bedenken die soms heel goed werken.

Nieuw verhaal: Proefcollar

Een mooie dag: de dag dat mijn lief me mijn proefcollar schonk.

Nieuw verhaal: Minnaar

Het laatste verhaal van eigen hand uit deze serie uit midden 2002. Mijn lief had me opgedragen een minnaar voor haar te zoeken. En dat kwam hard binnen.

15-04-2007:

In de afgelopen maanden zijn we erg druk geweest met het op de rails krijgen van Cuckolds à Madame. En met succes: de zusterwebstek van Hommage begint heel aardig te lopen. Inmiddels hebben zich ruim 200 mensen aangemeld, zijn er meer dan 450 berichten geplaatst en een kleine 400 foto's. Voor een ieder met interesse in cuckolding dus inmiddels echt een aanrader om eens een bezoekje te brengen.

Nieuw verhaal: In de auto

Geluk zit vaak in de kleine dingen. Madame schreef een stukje over een gelukkig moment in een reis naar huis.

Nieuw verhaal: Ritmeester/slaaf

Eric Masters schreef al enige tijd geleden dit verhaal. Speciaal voor Madame nu eens een keertje met de man in de onderdanige rol; iets wat in het normale leven ver van zijn bed staat. Met welgemeende excuses aan Eric's adres, voor het feit dat het zo lang heeft geduurd voordat het verhaal hier op Hommage à Madame geplaatst werd.

01-01-2007:

Wij wensen u allen een allemachtig prachtig fabelachtig 2007!

Veel nieuws hebben we niet te bieden, maar wat we te bieden hebben kan heel erg leuk worden voor mensen die graag meedoen; mensen dus, die van het interactieve werk houden. Daarvoor zijn we een nieuwe webstek gestart: Cuckolds à Madame. Het is uiteraard nog erg leeg daar. Aan u de mooie taak om de ruimte te vullen

21-10-2006:

Nieuwe versie

Wanneer u onze wijzigingen eens doorneemt, zult u tot de ontdekking komen dat we regelmatig schreven dat een nieuwe aanvulling toch wel enige tijd geleden was. Zoals men Einstein vaak in de mond legt: "Alles is relatief" (wat natuurlijk niet waar is, want de lichtsnelheid is, naar men vooralsnog aanneemt, absoluut). Dit keer is het pas écht een hele tijd geleden. Wel ruim anderhalf jaar!

We hebben regelmatig aan u gedacht. We hebben regelmatig aan onze webstek gedacht. Maar door privé-omstandigheden hadden we absoluut de tijd (en vaak de zin) niet om zelfs maar na te denken over Hommage à Madame. Laat staan dat we er aan hadden kunnen werken.

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan de webstek. Zoals u direct kon zien toen u hier binnenkwam, is de vormgeving drastisch aangepast. De factor 'tijd' zal een bepalende rol blijven spelen. En het onderhouden van de webstek zoals we die hadden, vreet tijd. Teveel tijd. We hadden (en hebben) behoefte aan een webstek die makkelijk te onderhouden is. En dus is rené zich een beetje in php en css gaan verdiepen. Het resultaat is dat we nu mallen hebben gemaakt, die ons in staat stellen in een minuut of tien een nieuwe tekst online te brengen. Dat helpt. Daarnaast hoeven we aan de menu's en aan de sitemap hoegenaamd niets meer te doen: dat wordt allemaal automatisch gegenereerd. Ook dat helpt. Maar wat nog het meest helpt, is onze keuze om niet meer zoveel plaatjes te gebruiken. Het nemen van de foto's, het uitzoeken van de meest geschikte exemplaren en het bewerken van de afbeeldingen waren de grootste tijdslorpers.

Om toch ook nog een leuke grafische versie te kunnen bieden, hebben we besloten het idee bij elke tekst een passend plaatje te maken los te laten. Bij een tekst wordt nu een willekeurige afbeelding geplaatst.

Wat hebben we op dit moment wel en wat hebben we niet? Alle verhalen, kronkels, informatieve stukken en recensies zijn er nog. We hebben ze stuk voor stuk doorgespit en de kapotte links hersteld waar dat kon, vervangen wanneer dat nodig was en verwijderd als de betreffende pagina niet meer bestaat (iets wat helaas nogal eens voorkomt). Een gastenboek is er nog niet. Een mailform evenmin. Ze zitten wel in de planning, maar onze prioriteit ligt nu eenmaal bij de teksten. En dat zal altijd zo blijven.

U, onze bezoeker, heeft nu de keuze uit twee verschillende vormgevingen. Nog een belangrijk voordeel van het werken met php: het is heel makkelijk een aantal vormgevingen naast elkaar te hebben. Als die eenmaal gemaakt is, hoeft er hoegenaamd geen onderhoud op te worden gepleegd.

Helemaal tevreden zijn we nog niet. In Firefox ziet onze webstek er prima uit. Maar in Internet Explorer zijn er nog wat schoonheidsfoutjes. We doen ons best daar verandering in te brengen, maar aangezien we thuis geen Windows-machine hebben (en dus ook geen IE), is het lastig testen. Tips zijn van harte welkom, maar bedenk wel dat we alleen code gebruiken die voldoet aan de W3C-standaards.

Behalve een nieuwe versie hebben we ook wat spiksplinternieuwe teksten. Eén daarvan plaatsen we vandaag online:

Nieuw verhaal: The surrendered wife

Vrouwen horen onderdanig te zijn. Dat is nu eenmaal iets wat de natuur zo voorzien heeft. Met een handleiding als steun, probeerde Madame haar huwelijk een zetje te geven.

14-01-2005:

Nieuw verhaal: U vraagt, ik draai

Op mailing-lijsten, groepen en allerlei andere interessante plekken waar mensen samenkomen, wordt soms heel wat op elkaar gevit. Men is te lief, te gemeen, doet zus en zo niet zoals het hoort … en ga zo maar door.

Om alle gekissebis eens een keertje voor te zijn, schreef Madame haar avontuur eens op verschillende manieren op.

Nieuw verhaal: De opdracht

Is het nu een verhaal of een kronkel? Het zit er een beetje tussenin. Madame en René schreven allebei een deel van dit stuk dat handelt over opdrachten in hun relatie.

Nieuw verhaal: 'Aardbei'

U wordt verwend: er is zelfs een derde verhaal van Madame. 'Aardbei' beschrijft een typische sm-scène tussen een Domina en haar slaafje.

18-12-2004:

Wie de afgelopen twee of zo weken een kijkje is komen nemen op onze webstek, zal het opgevallen zijn dat we openden met een In Memoriam. Nu is Peter het absoluut waard dat we wat aandacht aan hem besteden, maar het werd wel tijd dat we weer met de normale openingspagina zouden komen.

Het was ook de bedoeling dat na een dag of drie al te doen. Maar toen kreeg ik het op m'n heupen en hebben we iets gedaan dat we al heel lang wilden: we zijn thuis overgestapt op Linux. En wel cold turkey. Het is hartstikke leuk, het is heerlijk, maar het is ook erg tijdrovend geweest (en nog). En dat terwijl 'tijd' nu juist iets is waar we toch al niet al teveel van hebben.

Hoe dan ook, inmiddels zijn we zover dat we internet weer op kunnen, (bewegend) beeld en geluid hebben, een tekstje kunnen schrijven en een plaatje kunnen bewerken. Nu nog leren omgaan met al dat moois, nog een beetje fijnstellen (de Eudora-mails bijvoorbeeld zien te importeren in Evolution) en we zijn weer helemaal paraat. We hebben ondertussen aardig wat materiaal voor Hommage verzameld en gaan daar nu snel mee aan de slag. Hoewel 'snel' natuurlijk, gezien onze beperkte tijd, waarschijnlijk een relatief begrip zal blijven.

Voor wie het In Memoriam nog eens wil nalezen: het is hier te vinden.

03-10-2004:

Bijna twee maanden lang is Hommage à Madame niet ge-update. En de update die we u nu bieden is helaas niet erg groot. De oorzaak ligt in het feit dat rené een nieuwe baan heeft gevonden en daardoor heel veel minder tijd aan de webstek kan besteden. We hopen dat we in de toekomst weer wat meer tijd zullen kunnen vrijmaken voor onze webstek, al zal de update-frequentie permanent lager liggen dan het afgelopen jaar het geval is geweest.

Nieuwe recensie: Mauro Bolognini: Husbands and lovers (film)

Een film over een echtpaar, waarvan de vrouw besluit een minnaar te nemen. En er haar echtgenoot alles over te vertellen.

Nieuwe link: International Order of Secular Cybelians

Een heel bijzondere webstek is die van de International Order of Secular Cybelians. Het betreft een groep mensen die een levensstijl aanhangt waarin de vrouw de dominant is. Ze hebben er zelfs een religie van gemaakt. Men sluit onder meer huwelijken, waarin cuckolding een belangrijke plaats inneemt.

Aanpassingen aan het gastenboek

Persoonlijke omstandigheden hebben ons genoodzaakt het gastenboek bij Ejuca te sluiten. Maar we stellen uw reacties buitengewoon op prijs. Daarom hebben we een andere manier gezocht, die ons in staat stelt toch een gastenboek te handhaven. Er kleeft een klein nadeel aan: uw reactie zal niet meer automatisch (en dus direct) aan het gastenboek worden toegevoegd. Wij vinden dat jammer, maar niet onoverkomelijk. Hopelijk bent u het daar mee eens.

08-08-2004:

Nieuwe informatie: Hoe kies je een professionele Domme?

Madame geeft enkele tips en aanwijzingen voor mensen die van plan zijn eens een commerciële Meesteres te bezoeken.

Nieuwe kronkel: Sm en commercie

Madame is een jaartje commerciële Domina geweest. In deze kronkel vertelt zij daarover.

Nieuwe kronkel: Dromenvanger (of: wil de man van onze dromen nu opstaan?)

Iemand vinden, als het voor meer is dan alleen maar seks, blijkt nog niet zo eenvoudig. Zeker niet als je graag een heel speciale man wilt laten delen in je relatie. En al helemaal niet als die relatie niet alledaags is.

Nieuw verhaal: FemDom‑weekend in de Belgische Kempen

dick^{MrsBritta} schreef een verslag van zijn ervaringen op een weekend van de Dominante Dames op Yahoo Groups.

Twee links verwijderd

D/s Webhosting, onze host, heeft ons laten weten dat ze hun activiteiten staken. Ons wordt gegarandeerd dat onze webstek gewoon bij hen kan blijven draaien (net als de andere bij D/s aangesloten websteks), maar ze nemen geen nieuwe opdrachten meer aan en geven geen support meer. Reden om de link naar hun thuispagina te verwijderen (er is toch niets meer te zien). En bovendien een reden om eens te overwegen of we misschien eens een eigen domein moeten gaan nemen. Dat lijkt ons sowieso een goed idee, omdat we vinden dat we best wel een beetje volwassen aan het worden zijn. U wordt op de hoogte gehouden.

Ook de link naar www.bdsm-voor-jongeren.nl is verwijderd. Deze site bestaat niet meer; de nieuwe webstek van deze club is SamariuM.

21-06-2004:

Aanpassingen navigatie

We hebben getracht de navigatie wat te verbeteren. Van verschillende kanten kregen we te horen dat het gastenboek en het forum moeilijk te vinden waren; 'niemand' verwacht dat soort zaken onder het kopje >Contact te vinden. Mensen waren zelfs stomverbaasd toen we ze vertelden dat we wel degelijk een gastenboek en een forum hadden. Daarom hebben we die twee zaken verplaatst en hun eigen plekje gegeven in het hoofdmenu. En nu maar hopen dat het er wat drukker gaat worden ☺.

Verder zijn we van plan naast boeken ook films te recenseren. Daarom is Bibliografie in het hoofdmenu veranderd in >Recensies.

Nieuw verhaal: De dag vooraf

Het was de tweede keer dat mijn liefs minnaar over de vloer kwam. Tot mijn grote vreugde beschreef Madame dit keer eens haar kant van de beleving. Een aanrader. En niet alleen omdat het een mooi stuk is geworden, maar ook omdat het niet zo heel vaak voorkomt dat een dominante het toetsenbord ter hand neemt.

Nieuwe recensie:Anita Phillips: A defense of masochism

Het begint er een beetje op te lijken dat guilty^ onze vaste recensent wordt, en daar zijn we erg blij mee. Dit keer twee recensies van zijn hand. De eerste daarvan betreft een non-fictieboek van Anita Phillips. Zij schreef een pleidooi voor masochisme.

Nieuwe recensie: Jacqueline Carey: De kushiel-trilogie

Voor guilty^'s tweede recensie heeft hij zelfs drie boeken moeten lezen. Het betreft de Kushiel-trilogie, een fantasy-verhaal met veel sm-kenmerken.

04-06-2004:

Nieuwe link: MSN-groep Hoorndragers

Een nog nieuwe groep voor mensen die zijn geïnteresseerd in alle vormen van relaties waarin de man het aangenaam vindt te weten dat zijn vrouw vrijt met andere mannen. Vanzelfsprekend komt ook cuckolding hier ruimschoots aan bod. Een veelbelovende Nederlandstalige groep, van goede kwaliteit, die ik graag aanbeveel.

28-05-2004:

Nieuw verhaal: Een Husband Training

Ter verbetering van zijn dienstbaarheid naar zijn Meesteres Didi, werd john naar een Husband Training van OWK gestuurd. Dit is het verslag van zijn belevenissen tijdens zijn verblijf in Tsjechië.

Nieuwe informatie: OWK, de haalbare droom

Voor wie erg nieuwsgierig is geworden door johns verhaal, of voor wie sowieso benieuwd is naar hoe het daar nu werkelijk zit, een inleiding over OWK. Ook deze inleiding is van de hand van john.

Nieuwe informatie: Spelletjes om het leven van slaven zuur te maken

Van Meesteres Jay kreeg Madame een aantal spelletjes om het leven van slaven zuur te maken. In die artikel, in samenwerking met de redactie van de Kerfstok tot stand gekomen, de spelregels.

Nieuw kronkel: Goed of fout binnen sm

Bestaat er goed en fout in SM? En zo ja, wat is dan goed en wat is fout? Madame laat er haar gedachten over gaan.

Nieuw link: SamariuM

De nieuwe officiële webstek van BDSM voor jongeren van 18 tot ongeveer 30 jaar. Met uitgebreide informatie, een mailinglijst, een chatroom, verhalen en nog veel meer.

Vier nieuwe verhalen van rené

Met het vierde deel, wordt Schets van een droom afgerond. En dat werd tijd ook. Niet omdat ik niet achter het verhaal zou staan (integendeel), maar omdat er al een tijdje twee andere stukken klaarliggen die pas ná publicatie van Schets van een droom het net op kunnen.

Dat zit zo: Mijn lief schreef me een e-mail. Nu ja, eigenlijk kroop ik in haar huid en schreef een e-mail aan mezelf. Deze mail grijpt hier en daar terug op schets van een droom. En dus moest dat verhaal eerst compleet online staan. Een e-mail aan mijn lief is de visie van de Dominante op reeds gepasseerde, en mogelijk voor de deur staande gebeurtenissen.

En dan. Soms wordt de droom door de werkelijkheid achterhaald. En die werkelijkheid blijkt er dan nét even anders uit te zien, dan je had verwacht. Het is dan natuurlijk niet handig de feiten al gepubliceerd te hebben, voordat de droom on-line staat. Soît, hoe beleef je nu als cuckold zo'n avond in het eggie? Daarover gaat Pijn.

Ten slotte een verhaal met een heel ander thema. De worsteling van een onderdanige met zichzelf, tegen de achtergrond van een bijeenkomst van Dominante Dames: Breek me.

14-05-2004:

Nieuw verhaal: Over de grens

Een verslag van john{D}, waarin hij vertelt hoe en waarom hij samen met Madame een flinke grens slecht.

Nieuwe informatie: Een paar scenario's voor rollenspellen

De titel is helder: Madame geeft in het kort enkele ideeën voor rollenspellen.

Nieuwe kronkel: Met dank aan Ron en kitten: een bloemlezing

Eén van de belangrijkste discussieplatforms aangaande SM, is de verzameling mailinglijsten van nl-bdsm.org. Petra schreef een prachtige kronkel naar aanleiding van het overdragen van nl-bdsm.org aan een nieuwe eigenaar.

Nieuwe link: Meesteres Jay

Een commerciële studio in de omgeving van Gent.

01-05-2004:

Nieuw verhaal: Schets van een droom, deel 3

Het vervolg van rené's verhaal over een mogelijke toekomst.

Nieuw informatief stuk: Eenzame opsluiting

Slaaf martin{A} schreef voor ons een helder stuk over eenzame opsluiting.

Forum

Mailen kunt u ons al heel lang. Onze mailing bestaat ook alweer een aardig tijdje. En een kleine maand geleden hebben we een gastenboek toegevoegd. Vandaag wordt Hommage à Madame uitgebreid met nog een andere mogelijkheid tot interactie. Interactie met ons en met andere bezoekers van onze webstek: een forum. We zijn erg benieuwd of ons forum levensvatbaar is.

Nieuw link: Femdom Benelux

Een Yahoo group voor dominante dames uit de hele Benelux. De leden van de groep wisselen ideeën en tips uit en komen regelmatig bij elkaar. Zowel om te praten, als voor speelfeesten. Mannen alleen en vrouwelijke subs worden op deze groep niet toegelaten.

Nieuwe link: Rowena BDSM

Een link naar een commerciële studio.

23-04-2004:

Nieuwe kronkel: Bij ons komen er ook spruitjes op tafel

Wij hebben de perfecte D/s. Elke stap die we zetten veroorzaakt groei, elke dag staat in het teken van onze 24/7. Daar getuigen onze schrijfsels immers van. Toch?

Nieuw informatief stuk: Trampling

Trampling is meer dan zomaar over iemand heenlopen. Burgie vertelt er alles over.

Nieuw verhaal: Oudjaar en een nieuw begin

Een mooi, waargebeurd cuckolding-verhaal van Martin de Vos.

Nieuwe link: Claire van Dams BDSM relatie- en adviesbureau

Bij ons weten uniek in de Nederbelgische SM-scene: een serieus relatie- en adviesbureau. Men biedt onder meer relatiebemiddeling en kennismakingsdiners. Op de webstek is bovendien de nodige informatie te vinden.

Nieuwe link: Miss Nora's literatuurlijst

Miss Nora is een commerciële, Duitse meesteres. In die zin dus niet zo heel interessant voor Hommage à Madame. Wat wel interessant is, is haar opsomming van FemDom-litaratuur, inclusief korte inhoud. De link verwijst naar die opsomming.

07-04-2004:

Vandaag hebben we een gastenboek toegevoegd aan de webstek. Het is te vinden in menu-onderdeel Contact en onderverdeeld in een mogelijkheid tot lezen en een mogelijkheid tot tekenen.

06-04-2004:

Het is iets meer dan een maand geleden dat we mailing 14 de deur uit deden. De reden dat het zolang geduurd heeft voordat u weer iets van ons verneemt, is dat we de volledige site hebben herzien. De lay-out is compleet vernieuwd, de wijze van navigeren eveneens.

We hebben goed geluisterd naar de commentaren die we kregen en hebben dat een belangrijk gewicht gegeven. De meeste aanpassingen zijn op uw verzoek gedaan. Vanzelfsprekend zullen sommigen het jammer vinden dat bepaalde aspecten van de vorige versie vredwenen zijn. Ondergetekende niet het minst. Toch hopen we met de nieuwe versie een stap vooruit te hebben gezet. Al was het alleen maar omdat nu ook met andere browsers dan die van Microsof, de webstek volledig benut kan worden.

Nieuwe kronkel: Het evangelie volgens Lucifer

Dr. Lucifer DeVille geeft op een prachtige manier zijn visie op SM.

Nieuw: Leeswijzer

In dit stuk geeft Madame een toelichting op onze webstek.

Nieuw: Sitemap

De nieuwe versie van Hommage à Madame biedt ook een sitemap. Handig voor een snel, volledig overzicht van wat we allemaal te bieden hebben.

Nieuw: The making of Hommage à Madame

Ook direct gerelateerd aan de overgang van versie drie naar versie vier, is The making of Hommage à Madame. We vonden het leuk de ontstaansgeschiedenis van onze webstek met u te delen. Dat hebben we dus ook gedaan.

24-02-2004:

Dit keer hebben we zelf weer eens het toetsenbord ter hand genomen. Dat wil zeggen eigenlijk is het een continu proces – een stuk wordt meestal niet in één keer geschreven en we hebben nog een behoorlijk aantal verhalen, kronkels en informatieve teksten liggen die pas in een later stadium geschikt zullen zijn voor publicatie, omdat we ze nog niet 'af' vinden –, maar uit dat proces zijn nu een verhaal en een informatief stuk ontluikt.

Nieuw informatief stuk: Van streel- tot geselzweep

Welk soort zwepen is er? Hoe hard sla je met een zweep, en waar sla je wel of niet? Madame geeft de antwoorden.

Nieuw verhaal: Schets van een droom, deel 2

Het tweede deel van het verhaal over een mogelijke toekomst.

We zien hier een andere reden waarom verhalen die al wel af zijn, nog niet op de webstek worden gepubliceerd soms worden verhalen gebruikt in bladen als De Kerfstok of Massad. Zulke bladen willen vanzelfsprekend de primeur; het is niet leuk als het verhaal al op internet te vinden is, wanneer je blad nog niet eens bij de drukker ligt. Deel 3 van Schets van een droom is al lang geschreven. Wie niet nog een paar maanden wil wachten om het op onze webstek te kunnen lezen, kan het vinden in de eerstvolgende Kerfstok.

03-02-2004:

Vanwege enorme drukte heeft het even geduurd, maar hier is 'ie dan de nieuwe update van Hommage à Madame. We hebben maar liefst vier nieuwe verhalen en één nieuwe link. De verhalen zijn allemaal van de hand van derden en we zijn er erg blij mee dat zoveel mensen hun teksten aan ons toevertrouwen.

Nieuw verhaal: Angel

Embee verrast ons met twee mooie verhalen. Het eerste verhaal speelt in een mysterieuze sfeer. Het gaat over twee dames op stap.

Nieuw verhaal: Een proces

Een man vertelt over zijn domina haar spel met een ander en zijn gevoelens daarbij. Een prachtig verhaal van Embee.

Nieuw verhaal: De kuisheidsgordel

Een oud, maar schitterend verhaal over een vrouw wier man voor een moeilijke keuze gesteld wordt. Van D. Glenn Arthur jr, in een mooie vertaling van excolo{S}.

Nieuw verhaal: Vincent op bezoek

Een spannend verhaal van Laurenz, met een cuckolding-thema.

Nieuwe link: Wives considering cuckolding hubby

Een Yahoo groep voor vrouwen die hun man cuckolden of overwegen dat te gaan doen. Ook serieuze, in cuckolding geïnteresseerde mannen, zijn welkom op dit gemodereerde forum. Zeer aanbevelenswaardig, met name voor dames.

16-01-2004:

Nieuw verhaal: Het slaaptekort of mijn pijnlijke tepels

Wat als je na een drukke dag ontzettend verlangt naar een degelijke nachtrust en je Domme heel andere plannen heeft? Een prachtig verhaal van gentlesub.

Nieuwe kronkel: Rekeninghoudend rekenen

Het kan zo nu en dan verdomd lastig zijn te bepalen waar de grens ligt hoe vaak kan men slaan? Odalisque ontwikkelde een methode om dat te bepalen.

30-12-2003:

Nog net voor het nieuwe jaar werd onze webstek weer een stukje uitgebreid. Dat biedt ons, naast het u verwittigen van deze uitbreiding, de gelegenheid u een bijzonder prettige jaarwisseling te wensen ☺.

Nieuw verhaal: Schets van een droom, deel 1

Hoe zou de toekomst eruit kunnen zien? Wegdromend probeer ik er een beeld van te schetsen. Het is een verhaal in delen; dit keer (uiteraard) deel 1.

Nieuwe link: L'encyclopédie interactive du BDSM (internet archive)

Voor wie de Franse taal machtig is, is L'encyclopédie interactive du BDSM een aanrader. Het is een webstek van het type 'voor SM'ers, door SM'ers'; belangstellenden schrijven een informatief stukje over een bepaalde term uit de SM en zo groeit gaandeweg een heuse encyclopedie.

Nieuwe link: Elise Sutton's

Elise Sutton is een naam die veel opduikt in de Amerikaanse FemDom-scene. Haar webstek is interessant en de moeite van een bezoekje zeker waard.

19-12-2003:

Nieuw: Tips om je slaaf te vernederen

Een uitgebreide selectie tips ter vernedering van uw slaaf, van de hand van Madame.

Nieuw verhaal: Peter

In mijn zoektocht naar een minnaar voor mijn lief, vond ik een man met een prachtige penis. Enkele dagen later lag ik met hem in bed …

Nieuwe link: De kerker

De Kerker is een algemene sm‑site met onder meer informatie en verhalen. Erg leuk gevonden zijn de recepten (brandnetelsoep, strokentaart, gebondeerd vlees).

05-12-2003:

Nieuwe kronkel: Haar spelletje

Waar ik cuckolding vooral had gezien als een spannend spel, realiseerde ik me ineens dat het geen spelletje meer was.

Nieuw verhaal: Het paard

Het leuke van verhalen van derden is dat er ook eens geschreven wordt over thema's die we zelf niet snel zouden gebruiken. Slaaf vogelman beschreef een pony play.

Nieuw: een overzicht van de laatste wijzigingen

De laatste wijzigingen worden vanaf nu ook op de webstek vermeld. De tekst is dezelfde als die, die we in onze mailing aanbieden. Zo krijgen wij (en u) een leuk overzicht van de groei van Hommage à Madame.

22-11-2003:

Nieuwe kronkel: CB

Toegegeven, hij past niet helemaal in Hommage à Madame, gezien het feit dat het vooral gaat over stoute Dominante mannen die het op hun heupen hebben. Maar we vonden de kronkel zo leuk dat we hem toch opgenomen hebben. Waar het over gaat? Het gaat over de geschiedenis van de kuisheidsgordel en Skylen schreef het.

Nieuwe recensie: Charlotte Caron: De vlucht

Guilty heeft ons verblijd met zijn tweede recensie. Gezien de waardering die hij geeft, een boek dat we toch maar eens moeten lezen.

Nieuwe link: Femdom.startbewijs.nl

Madames eigen linksverzameling.

08-11-2003:

Madame's boodschappenlijstje

Dit keer een nieuw stukje van Madame. SM met huis-tuin-en-keuken-spulletjes.

30-10-2003:

Dienen versus gehoorzamen

Dit keer een informatief stuk van Madame. Dienen en gehoorzamen lijken, oppervlakkig gezien, veel op elkaar. Maar er is een wereld van verschil.

16-10-2003:

Nieuw verhaal: Slaaf vogelman

Een primeur voor slaaf vogelman: hij is de eerste derde die verhalen schreef voor onze webstek. In het eerste verhaal beschrijft hij een spel met Madame.

Nieuw verhaal: Het perspectief van Madame

Het tweede verhaal van slaaf vogelman. En het is een prachtig verhaal. Het is geschreven vanuit het perspectief van Madame.

Nieuw: Lessen voor de likslaaf

Veel onderdanigen vinden het fijn een Domme (ook) seksueel te dienen. Beffen is dan een heerlijke bezigheid. Maar hoe doe je dat nu op een goede manier? Madame schreef een informatief stuk waarin ze één en ander onder de loep neemt.

Nieuw: Over derden in je relatie

Een kronkel van rené over SM en polyamorie.

Nieuwe link: SM-Paradise

Een link naar een SM-huis in Breda.

09-10-2003:

Nieuw: Spreekwoorden uit de BDSM-wereld

Een aantal bekende spreekwoorden en gezegden, in verbeterde versie.

Nieuw: De slaaf als deurmat

Een echte slaaf is niets, heeft niets en wil niets. Hij heeft maar één doel in het leven: zijn Meesteres te dienen. Toch?

Nieuw: Dresscode

Over de zin en onzin van dresscode's.

25-09-2003:

Nieuw: Spelen met kaarsen

Madame schreef een informatief stuk over het spelen met kaarsen.

Nieuw: Het martelen van penis en ballen

Ook van de hand van Madame een stuk over één van haar favoriete bezigheden 'alles' over het martelen van penis en ballen, ook wel CBT genoemd. Madame houdt zich aanbevolen voor aanvullingen.

Nieuwe boekbespreking: Ingrid Füller: Minnaars

In het kader van cuckolding is het wellicht interessant eens iets te lezen over vrouwen en hun minnaars. Ingrid Füller schreef er een boek over en rené las het.

Nieuwe link: Dominante Dames op Yahoo Groups

Dominante Dames is een group op Yahoo en is van, voor en door dominante vrouwen. Zeer aanbevelenswaardig voor de doelgroep. Ga naar Links om de link te vinden.

18-09-2003:

Nieuw verhaal: Mijmering

Onze interesse in cuckolding is u ongetwijfeld bekend. Maar hoe voelt dat nu, je vrouw zien vrijen met een ander? Wat gaat er door je heen? De afgelopen dagen heb ik er veel over lopen mijmeren en die mijmering heb ik opgeschreven. Ik heb het verhaal ook naar de hoofdlijst van nl-bdsm.org gestuurd.

11-09-2003:

Nieuw verhaal: Sissy

Afgelopen maandag was een spannende dag, waarin we de eerste stappen hebben gezet in sissyfication. Ik heb er een verhaal over geschreven en dat verhaal is nu gepubliceerd op onze webstek.

Nu ook een uitgekleede versie

Hommage à Madame was tot voor kort eigenlijk alleen te bekijken in een resolutie van ten minste 1024 x 768, in een browser die geschikt is voor frames en op een PC die geen moeite heeft met Javascript. Deze instellingen zullen ook altijd de basis zijn voor onze webstek; we vinden de vormgeving die we gekozen hebben te mooi om concessies te doen ten behoeve van mensen die niet willen of kunnen voldoen aan die minimale eisen.

Echter, het is natuurlijk wel jammer dat men niet of met veel moeite kennis kan nemen van de inhoud van de site. Daarom hebben we in de afgelopen dagen een uitgekleede versie gemaakt: Hommage à Madame zonder poespas, geschikt voor lagere resoluties. In deze uitgekleede versie hebben we de vormgeving echter gelaten voor wat die was.

Er zijn nu dus twee versies van Hommage à Madame beschikbaar: de versie zoals die al bestond en een uitgekleede versie. We hopen daarme voldoende tegemoet te zijn gekomen aan mensen die geen 1024 x 768, frames en/of Javascript hebben.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!