Psycho-sm

Een andere kijk op seksualiteit, macht en emotie

Inhoud

Voorwoord

Wanneer twee mensen voorbestemd zijn aan elkaar, kunnen hun wegen nog zover uit elkaar liggen, eens zullen ze samen in de rode cirkel staan.

- Liliane.

Het is heerlijk om een rol te spelen in het psycho-spel. In je rol kun je de conditionering die je in je eigen seksuele leven hebt, gemakkelijk van je afgooien. De diepe gevoelens komen vrij en daardoor kan je seksuele leven er een dimensie bij krijgen.

- Saskya.

In augustus 1992 is deze brochure geschreven. Mijn eigen belevingskader als dominant is inmiddels enigszins verschoven. Als dominant, tegenwoordig, voeg ik me veel minder naar de onderdanige. Al blijft het belevingskader van de onderdanige natuurlijk belangrijk in het spel.

Wat in ieder geval voor mij niet veranderd is, is dat het sm-spel fun voor twee hoort te blijven. Verder denk ik dat deze brochure nog steeds voor mensen die iets met psycho-sm/mindgames willen, maar niet weten hoe, een stukje op weg kan helpen. Voor mensen die reeds langere tijd met sm bezig zijn, zullen denk ik heel veel gedeeltes van deze brochure herkenbaar zijn en zullen ze ook al langere tijd toegepast hebben in hun spel.

Maar wie weet hebben zij ook nog iets aan dit schrijven. Dankbaar ben ik de mensen die hun bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze brochure. Mede door hun visie, kritiek en vele positieve suggesties is dit het resultaat geworden. Met name wil ik noemen Rob, Liliane, Fabienne, Henny, Frank en Ted. Vooral ook Harry die door het schrijven van het hoofdstuk "Heeft sm therapeutische waarde?" een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Saskya, jou wil ik hier speciaal bedanken en niet alleen voor je vele suggesties en het type- en printwerk. Maar vooral voor je stimulans en onvoorwaardelijk geloof.

Inleiding

Een van mijn belangrijkste redenen voor het schrijven van deze brochure is het beeld dat de samenleving heeft over het fenomeen sm. Persoonlijk hanteer ik voor de letters sm het begrip 'Seksualiteit en Macht', omdat dit een groter gebied omvat dan het begrip SadoMasochisme. Vanuit de gevestigde sm-kringen zal dit waarschijnlijk weerstand opleveren. Deze mensen dienen dan echter tegelijkertijd te beseffen hoe tot op dit moment het begrip SadoMasochisme andere mensen afgeschrikt heeft. De kloof tussen mensen die macht in hun seksualiteitsbeleving als opwindend ervaren, maar die deze gevoelens niet per definitie als sadomasochistisch willen beschouwen en de sadomasochisten is volgens mij te groot. De sadomasochisten staan mede daardoor behoorlijk geïsoleerd en degenen die macht als niet-sadomasochistisch ervaren, staan er grotendeels buiten en weten niet precies hoe te beleven en waar ze aansluiting kunnen vinden om over hun gevoel te praten met andere mensen. Het is toch onbegrijpelijk dat je een contactadvertentie leest waarin staat: 'wel bondage, geen sm'! Bondage roept het gevoel van macht of machteloosheid op en valt zodoende automatisch onder sm. Vandaar de noodzaak om aan het begrip sm een ruimere interpretatie te geven, zodat men eerder en openlijker voor sm-gevoelens uit durft te komen zonder die valse schaamte.

Nog altijd associeert men over het algemeen sm met zwepen, bloed en pijn. De associatie met bloed is enorm overtrokken, want wanneer er wel bloed aan te pas komt betreft dit een enkel uitzonderingsgeval. Maar ook voor wat betreft pijnlust zou een veel ruimere tolerantie op zijn plaats zijn, omdat ook pijnlust samengaat met liefde, aandacht, genegenheid en tederheid. Toch is het onderdeel pijnlust slechts in beperkte mate een must bij degenen die macht als toegevoegde meerwaarde van hun seksualiteit onderkennen. Seksualiteit kent, zodra je macht toevoegt, vele vormen en pijnlust is er daar een van. Dat wil zeggen, dat er waarschijnlijk meer mensen zijn voor wie die pijnlust niet opgaat, dan voor wie het wel zo werkt. Mede om die reden komt het begrip pijnlust verder niet ter sprake in deze brochure. In deze brochure heb ik bewust gekozen voor de mannelijk-dominante/vrouwelijk-onderdanige machtsverhouding. Het gebruik van 'hij' en 'zij' dient in dit schrijven ook op die manier geïnterpreteerd te worden. Hierover heb ik in het begin getwijfeld. Eerst wilde ik deze brochure zo schrijven dat iedereen zich erin zou kunnen vinden. Maar daardoor werd het onpersoonlijk en afstandelijk. Nadat ik voor deze manier had gekozen, ging het schrijven mij ook makkelijker af.

Dit is dus net zo goed geschreven voor homo's en lesbiennes, alsmede voor hetero's die de macht in handen van de vrouw willen leggen. Voor deze mensen die het psycho-spel in hun seksualiteitsbeleving willen integreren, vereist daarom het lezen enige flexibiliteit. Bij voorbaat dank voor je begrip. Verder denk ik dat het psycho-spel ook voor mensen die in een andere vorm van sm geïnteresseerd zijn, een aanvulling kan betekenen. Al is dit vanzelfsprekend, wil ik toch, mede door een persoonlijke ervaring, iedereen op het hart drukken om uiterst integer met je kennis van de fantasiebeleving van de ander om te gaan. Mede om bovenstaande reden schrijf ik onder andere niet over onze spelbeleving in deze brochure. Aan de ene kant zou dit het completer maken, maar aan de andere kant is onze spelbeleving niet die van jullie. Je dient, als je daarvoor kiest, je eigen spelbeleving te creëren vanuit je eigen fantasie in plaats van een variant op de onze. Ik heb tevens getracht hiermee een handleiding te schrijven voor mensen die wat met macht willen doen in hun seksualiteit, maar niet weten hoe. Nog maar al te goed weet ik hoe moeilijk ik het vond in het begin en hoeveel blunders ik gemaakt heb.

Als ik in het verleden maar iets meer had geweten van wat ik nu weet, was het veel beter gegaan. We wilden wel, maar we wisten niet hoe we dat op een voor beiden goed voelende en verantwoorde manier aan moesten pakken. Ooit hoop ik nog eens mee te maken dat het beeld dat de samenleving over sm heeft, veranderd is, namelijk op zodanige wijze dat over het algemeen wordt erkend dat, zodra er in een relatie een keuze wordt gemaakt voor sm, dit hand in hand dient te gaan met oprechte liefde voor de ander. Het wordt hoog tijd dat de samenleving een ander beeld krijgt van de combinatie Seksualiteit en Macht. Deze brochure kan daartoe mogelijk een bijdrage leveren.

Voor (het) spel

De enige manier om tot een goed psycho-spel waarin je seksueel en emotioneel voldoening vindt, te komen, is door eerst echt met elkaar over de persoonlijke seksualiteitsbeleving te praten. Door te praten over wat in beider fantasie speelt. In het begin is dat zeker niet gemakkelijk. Je zal je misschien kwetsbaar voelen, omdat je je persoonlijk zo bloot geeft. Daarom zal het beter voelen als je het beiden doet. Dan stel je je bij de aanvang evenredig kwetsbaar op. De dominant zal dus ook duidelijk moeten maken waardoor hij opgewonden wordt. Het beste is om op dat gebied van elkaars fantasie grip te krijgen, waar beiden raakvlakken hebben of die zouden kunnen ontwikkelen. Vanuit dat gebied creëer je die machtsrolverhouding (*) die jullie beiden maximaal aanspreekt. Het kan stimulerend werken voor de inleving in je rol om vast te stellen waar en wanneer de fantasie zich afspeelt. Bijvoorbeeld: een kasteel in de Middeleeuwen.

Lief zijn, geborgenheid en houden van in het spel

De waarde van het lief zijn van de dominant in een spel is hoog. Een zacht dwingende kus leidt haar gemakkelijk tot overgave. Een lieve tongzoen is een geweldige beloning, evenals uitspraken als 'Ik ben trots op je', 'Ik hou van je' of 'Ik vind je lief'. Je speelt met de emotie van de ander. Geef de ander daarom emotioneel de ruimte om zich te laten gaan. Zij accepteert zichzelf gemakkelijker en geeft zich sneller als je voldoende aandacht schenkt aan het lief zijn. Het houden van jou als dominant kan voor haar in het spel een andere dimensie krijgen dan in jullie relatie. Ze kan plotseling een heel ander leven binnenstappen. Dat dat tijdelijk is, is op het moment zelf niet van toepassing. Dat er buiten het spel een ander leven gaande is en een andere persoonlijkheid bestaat, doet opeens niet langer ter zake, evenmin als het feit dat er andere normen en waarden gelden. Het is leuk en noodzakelijk om na het spel te praten over hoe je je voelt betreffende het, tijdens het spel, gewijzigde waarden- en normenbesef. Het gevoel van geborgenheid wordt tijdens het spel met grotere intensiteit ervaren. Het voelt zo lekker voor haar dat je haar regelmatig dat gevoel kunt laten ondergaan. Houd goed rekening met het gegeven dat de liefde die zij voelt voor jou als dominant heel diep kan gaan.

Een voorbeeld om haar in die liefde zich geborgen te laten voelen: Laat haar op het juiste moment tussen je benen liggen, haar schouder tegen je kruis, jouw been omstrengeld met haar armen en benen en met je handen op haar hoofd en schouder gelegd. Op die manier kan ze zich, omdat ze zich er zo goed bij voelt, diep laten wegzinken in haar rol. Zo diep, dat ze helemaal van jou wil zijn en daar zelf volkomen mee in vrede is, wat hiervan ook de consequenties mogen zijn. Het is vanzelfsprekend, dat het totaal afleggen van verantwoordelijkheid uitsluitend geldt ten tijde van het spel. Wat hierin allemaal gebeurt met haar, daarvoor is tijdens het spel de dominant verantwoordelijk. Maar zij draagt een grote medeverantwoordelijkheid voor wat er met haar in het spel gebeurt tijdens de gesprekken voor en na het spel en gedurende de pauzes. Hierin heeft ze de mogelijkheid en de verplichting naar zichzelf toe om aan te geven wat ze wel en niet wil en waarom.

Het liefste spel

In het liefste spel speel je met macht om haar door middel van tederheid naar emotionele hoogtepunten te leiden. Vooraf spreek je erover waar ze voor wat betreft lief zijn, geborgenheid en houden van qua handelingen en woorden in het spel positief gevoelig is. Je bespreekt de machtsrolverhouding en je gaat spelen. Wanneer je domineert ten tijde van het liefste spel heb je weinig of geen mogelijkheden om haar jouw wil op te leggen. Je domineert eigenlijk alleen met doortastend handelen. Je zorgt er voor dat je een besliste indruk maakt. Het gaat soms beter als je in je handelen een licht dwingend accent legt. Het wordt moeilijk te spelen wanneer de onderdanige opgewonden wordt als er een beetje "strijd" gevoerd moet worden, als ze zich pas kan geven als ze daarin overwonnen wordt. Het gaat veel beter als je een spel speelt vanuit de ingangsemotieIngangsemotie:

Die emotie die een seksuele spanning bij je oproept vanuit je fantasie en waarop het spel gebaseerd wordt.
. Dus wanneer de onderdanige zogenaamd automatisch volgt, kom je beiden makkelijker in de sfeer van het liefste spel. Een andere mogelijke houding waarin zij zich goed bij zou kunnen voelen qua geborgenheid: een cirkel maken met je benen en haar er in de foetushouding tussen laten liggen. Soms ervaart ze dat nog dieper door een deken over je benen en haar heen te leggen. Ik heb er zo mijn twijfels over of mensen met een aversie tegen sm na een dergelijke ervaring er nog zo over denken. Als je het psycho-spel als voorspel gebruikt, kan het ook intens voelen als je de sfeer van het liefste spel creeert ten tijde van het vrijen daarna.

De dominerende rol

Regelmatig heb ik meegemaakt dat er gespeeld wordt voor de onderdanige. Die komt volledig aan zijn of haar trekken en de dominant is er voor hem of haar. (Binnen bepaalde sm-kringen is dit nog steeds de geldende norm onder een aantal mensen.) De dominant heeft net zo goed zijn emotionele en seksuele behoefte. Het uiten van deze innerlijke beleving is enorm stimulerend voor de onderdanige en omgekeerd. Alleen al om die reden mag je hierin niet teveel inleveren. De grote kunst is om in die mate "gemeen" te zijn en dat regelmatig met lief zijn af te wisselen, zodat zij ze beide als een grote prikkel ervaart. Zodoende kun je je partner en jezelf naar hoogtepunten leiden. Binnen het domineren kom je de enige manier tegen waarin, mits je de gevoeligheden van de ander in acht neemt, je "gemeen zijn" gewaardeerd wordt.

Alle begin is moeilijk en in dit geval, wie weet, nog moeilijker. Je partner en jij hebben je open en kwetsbaar opgesteld in de gesprekken vooraf. Aan jou de verantwoordelijkheid om daar zo zorgvuldig mee om te gaan dat ze na het spel heel blij kan zijn dat jullie elkaar hierover zo diep in vertrouwen hebben genomen. Las daarom in het begin regelmatig een pauze in. Dan kun je ook aan haar jouw gevoelens en onzekerheden kwijt en kan zij daar op zo'n manier mee om gaan dat jullie beiden zich er beter en meer ontspannen bij voelen. Ervaar haar tijdens het spel als je eigendom. Dit versterkt je machtsgevoel en je zal je daardoor beter kunnen ontspannen in je rol. Ook heeft dit het effect dat je partner haar eigen rol met meer intensiteit ervaart. Indien je haar in het spel zelf naar een orgasme toe brengt, beëindig naar haar, vooraf afgesproken, keuze tijdens of na het orgasme het spel. Neem haar met tederheid in je armen en laat haar zachtjes weer tot zichzelf komen.

Dit is voornamelijk van toepassing als je haar nog niet zo goed kent op spelgebied. Wanneer en op welke manier zij het orgasme wil beleven, terwijl het spel doorloopt, dient ze dan zelf vooraf aan te geven. Verandert ze onder het spel van gedachten, heeft ze nog altijd de beschikking over de codewoordenCodewoorden:

Voorafgaande aan het spel afgesproken woorden waarmee de onderdanige het spel kan laten stoppen of kan aangeven dat het een andere wending moet nemen.
. Deze dienen altijd onvoorwaardelijk en volledig opgevolgd te worden. Wanneer je dat niet doet, zal ze jou daarna, voor wat betreft een spel, niet meer kunnen vertrouwen. Het spel biedt jou, seksueel-technisch gezien, mogelijkheden om de onderdanige duidelijk te maken wat je met strelen, likken,zuigen, neuken, enzovoort prettig vindt en wat niet. Je partner heeft in het spel seksueel-technisch gezien die mogelijkheden niet. Hiervoor is duidelijk geworden dat zij seksueel een beetje inlevert. Dat doe jij ook, maar dan op het niveau van fantasie. Het is logisch dat zij maar weinig in mag leveren qua fantasiebeleving, want dat zou ten koste gaan van de emotie die zij voelt door haar rolbeleving. Wat zij seksueel-technisch prettig vindt, kun je haar vragen binnen het spel en verder kan ze het aangeven in de gesprekken daarbuiten. Soms vinden mensen het al moeilijk om aan te geven in de gebruikelijke huis-, tuin- en keukenseks.

Probeer hierin zoveel mogelijk van haar te weten te komen, op zo'n manier dat ze zich vrij voelt als ze erover praat. Het is mogelijk dat ze ietwat geblokkeerd hierin is, omdat ze een beetje bang is dat ze je kan kwetsen. Het misverstand dat hierover eventueel zou kunnen bestaan, kun je tegelijkertijd uit de weg ruimen. Hoe opener jij over je seksualiteit en je fantasie daarin bent, hoe meer zij zal vertellen over de hare. Dan zal ze zich onder het spel beter op haar gemak voelen. Dat maakt het ook eenvoudiger om, indien mogelijk, een keer van rol te wisselen. Als dat gebeurt, weet je veel beter hoe ze zich voelt.

De onderdanige rol

Het lijkt zo dat jij weinig hoeft te doen en alles kunt overlaten aan de dominant. Indien dat al opgaat voor diverse andere spelvormen, voor het psycho-spel gaat dat veel minder of helemaal niet op. Om tot een echt goed spel te komen, zal jij je maximaal in je rol dienen in te leven (misschien mede door het kiezen voor een andere naam). Dan heeft het in ieder geval voor je eigen gevoel al een grote waarde. De gesprekken vooraf kunnen een beetje bedreigend op je overkomen, omdat je je kwetsbaar zal kunnen gaan voelen doordat je zoveel van jezelf laat zien. Wanneer je partner nog niet dat vertrouwen van je geniet of wanneer je dat zelf nog niet aankan, kun je kiezen voor een alternatief. Speel eerst het liefste spel. Dan zal je elkaar al beter leren kennen door de realiteit van het spel te beleven. Neem daarna rustig de tijd om voor jezelf en je partner er duidelijk zicht op te krijgen door welke emotie je seksueel geraakt wordt. Door de juiste ingangsemotie te kiezen, ben je al voor de helft op weg naar een opwindend en diepgaand spel. Je verdere grote verantwoordelijkheid is om vooraf, in de pauzes en na het spel aan te geven waar je emotioneel positief dan wel negatief gevoelig bent. Dat lijkt heel veel. We zijn allemaal verschillend en voor de een zal het ook eerder duidelijk zijn dan voor de ander. Door na het spelen erover te praten met wederzijds begrip en openheid kun je veel van elkaar te weten komen.

Sta open voor de gevoeligheden en onzekerheden van je partner. Alleen al het begrip macht heeft in onze samenleving een negatieve klank. Wanneer hij domineert kan hij door conditionering enigszins in conflict met zichzelf komen ten tijde van of na het spel en daar kan hij het in het begin moeilijk mee hebben. Domineer, indien mogelijk, ook een keer, dan begrijp je de dominant zowel hierin, als op andere vlakken, beter.

Positief gevoelig/negatief gevoelig

Het gaat erom, inzicht te krijgen in wat je seksueel en emotioneel aanspreekt en wat niet. Hierover blijf je met elkaar praten zolang het psycho-spel betekenis heeft in je relatie. Je begint ermee voor je het liefste spel aangaat en je blijft er later over praten, omdat je fantasieen veranderen en verschuiven. Tevens belangrijk is te weten door welke woorden (lieve woorden, scheldwoorden, schuttingwoorden) je in het spel extra gestimuleerd wordt of waar je juist op afknapt (negatief gevoelig voor bent). De dominant kan voor het gebruik van sommige schutting- en/of scheldwoorden positief gevoelig zijn, terwijl de onderdanige voor deze woorden negatief gevoelig is. Dit is alleen maar te voorkomen door er vooraf duidelijk over te zijn. Wanneer de dominant opgewonden wordt door een bepaalde situatie en/of woordgebruik kan dit binnen een spel goed ingepast worden, ook al is de onderdanige er niet helemaal positief gevoelig voor.

Uiteraard is het wel vereist dat de onderdanige er niet negatief gevoelig voor is. In het spel wordt de positieve gevoeligheid qua nuance duidelijker voor de onderdanige. Een woord extra zeggen of juist weglaten kan een groot verschil betekenen. Een voorbeeld: 'geile slet' of 'heerlijke geile slet'. In je onderdanige rol ben je op een andere manier negatief gevoelig voor hetzelfde onderwerp dan wanneer je domineert. Dat wordt meteen duidelijk zodra je van rol wisselt. Wanneer je gedomineerd wordt, komt een bepaald onderwerp niet aan de orde in het spel. Dit kan anders gaan werken zodra je gaat domineren. Wanneer iets voor jou altijd negatief is, slaat je partner makkelijk dicht over dat onderwerp. Als je hierin niet taktvol naar elkaar toe bent, wordt het moeilijk om dat gebied van elkaar te leren kennen waar de een positief gevoelig is en de ander negatief.

Daarmee ontneem je elkaar grensfragmentenGrensfragment, persoonlijk:

Een gedeelte van dat gebied van je fantasie dat zich beweegt tussen enorm opwindend en schokkend.

Grensfragment vanuit de rol-essentie:

Een spelsituatie die je door je rol-essentie als buitengewoon schokkend ervaart.
die in ieder geval in het spel bruikbaar kunnen zijn in woordsituatiesWoordsituatie:

Het gebruik van een omschrijving (al dan niet gedetailleerd) van een grensfragment om te shockeren en/of te dreigen.
. Het is veel beter elkaar te waarderen en dankbaar te zijn voor elkaars openheid, zodat jullie je allebei kwetsbaar op durft te stellen om tot een seksueel en emotioneel rijk spel te komen. In de seksuele fantasie bestaat er geen "vies". Het wordt tijd dat we er op een andere manier over leren denken, namelijk: is iets ethisch, praktisch en/of fysiek-medisch verantwoord uitvoerbaar? Maar verder spreekt iets je seksualiteit aan of het spreekt je niet aan. Niets meer en niets minder. Geef tolerantie de ruimte, in plaats van vooroordelen.

Het psycho-spel

Het psycho-spel wordt gekenmerkt door de volgende drie invalshoeken: Het liefste spel (Zie de betreffende paragraaf). Het spel vanuit de ingangsemotie, nog zonder een grensfragment in de realiteit van het spel. Het spel vanuit de ingangsemotie met een grensfragment in de realiteit van het spel.

Het spel vanuit de ingangsemotie

De ingangsemotie bepaalt hoe je je rol ingaat en is van grote invloed op het spel daarna. Een voorbeeld: 1. ingangsemotie: schaamte 2. rol-essentieRol-essentie:

De overgevoeligheid van je rol waardoor het spel voor jou een extra stimulerende dimensie krijgt.
: preuts of onschuldig. Het kan voor beiden van betekenis zijn dat de dominant zijn rol ook benadrukt. Het positief gevoelig zijn voor de ingangsemotie is afhankelijk van de dubbelheid qua seksualiteit in die emotie. Op het moment dat je met die emotie in het spel geconfronteerd wordt, word je er dus ook heel opgewonden van. Het kan zijn dat de meest bekende machtsrolverhouding, die van meester/slavin, je aanspreekt, maar het kan net zo goed een andere verhouding zijn.

Het is mogelijk dat je beiden beter grip op je rol krijgt, als je in het gesprek vooraf erover praat hoe de machtsrolverhouding van het spel dat je gaat spelen tot stand is gekomen. Soms is het belangrijk hoe lang die al gaande is. Je voelt je als onderdanige anders als je je eerste dag ingaat in je rol dan wanneer het in je fantasie reeds twee maanden gaande is. Dit kan ook opgaan voor de rol van de dominant. Wanneer je het liefste spel gespeeld hebt, zal je gemakkelijker kunnen praten over de ingangsemotie waar je het meest positief gevoelig voor bent.

Spelen met grensfragmenten

In deze betekenis is een grensfragment een onderdeel van dat gebied van je fantasie dat balanceert tussen enorm opwindend en schokkend. Het betreft de heerlijk spannende angst in je seksualiteit. Er is sprake van twee dimensies van grensfragmenten, te weten persoonlijke grensfragmenten en grensfragmenten vanuit de rol-essentie. Als hij domineert, raakt hij je diep zodra je gaat spelen met grensfragmenten. Ga hierin zorgvuldig en verantwoord met elkaar om door duidelijk te maken op welke manier je positief gevoelig bent met het grensfragment dat in het komende spel aan de orde komt. Met een persoonlijk grensfragment kan een spel of kunnen meerdere spelen helemaal draaien om je dat ene persoonlijke fragment in de realiteit van het spel te laten ondergaan. Met het ene grensfragment ben je positief gevoelig voor dreigen met nu of later, maar sta je er negatief tegenover om het in de realiteit van het spel te ondergaan.

Hetzelfde grensfragment of een ander kan gebruikt worden als chantage om een lichter aanvoelend grensfragment te ondergaan. Hij domineert dan zo, dat hij je een keuze laat maken, terwijl het eigenlijk geen keuze is. Het een vind je heel moeilijk, maar het ander wil je voor geen goud ondergaan, terwijl beide fragmenten opwindend en schokkend op je overkomen. Maar het een kan je binnen de realiteit van het spel wel aan en het ander onmogelijk. Geef vooraf aan hoe je denkt dat je behoefte aan liefde en geborgenheid vlak na het ondergaan van een persoonlijk grensfragment aanvoelt. Je kan je er misschien beter bij voelen door dat te ervaren tijdens een onmiddellijke pauze na het ondergaan, maar wellicht heb je er behoefte aan om de intense geborgenheid van wat het liefste spel bij je oproept, te voelen.

Grensfragmenten vanuit de rol-essentie

Je ingangsemotie heeft een grote invloed op het spelen met grensfragmenten. Zodra je vanuit de ingangsemotie schaamte bijvoorbeeld een rol speelt als preuts meisje en je leeft je maximaal in, kan je sommige confrontaties als grensfragmenten ervaren. Niet omdat het voor jou als persoon een grensfragment is, maar omdat het voor jou vanuit je rol-essentie een grensfragment is geworden.

Vanuit je rol-essentie creeer je grensfragmenten. Dat gebeurt bijna automatisch, omdat het in jouw beeld van je rol past. Zodra de grenzen hierin overschreden worden, haalt dat die emoties naar boven die je seksueel aanraken in je onderworpenheid.

Shockeren

Het shockeren kan in een psycho-spel een belangrijk element zijn. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Elkaar hierin leren kennen is alleen mogelijk door het shockeffect te bespreken in de pauzes en na het spel. Het is bijna ondoenlijk om haar hierin van te voren volkomen tegen in te dekken. Dat is maar goed ook, want dan zou het positieve effect dat het shockeren in sommige situaties op haar beleving heeft, voor een groot gedeelte tenietdoen. Wel is het mogelijk elkaar zo voor te bereiden, dat zij het terdege als hevig stimulerend ervaart. Ze hoeft niet bang te zijn voor een kater als ze jou goed op de hoogte stelt van waar ze positief en waar ze negatief gevoelig voor is. Hoe en wanneer het shockeren het beste effect heeft, hangt helemaal van haarzelf af. Wat voor de een tam is en weinig of geen effect heeft, kan bij iemand anders heel goed een uiterste grens aanraken.

Als dominant dien je daar uiterst zorgvuldig mee om te gaan. Zorg er altijd voor, zonder enige uitzondering, dat je heel lief voor haar bent nadat je haar echt diep met shockeren hebt geraakt. Wanneer het echt zwaar is geweest, las dan onmiddellijk een pauze in. Houd haar een poosje teder vast en praat op een lieve manier tegen haar. Indien ze echt goed in haar onderdanige rol zit, is het mogelijk dat ze in tranen uitbarst als ze geshockeerd wordt, terwijl ze voor een dergelijke situatie in het dagelijks leven alleen maar haar schouders ophaalt. Denk als dominant niet te lichtvaardig over zo'n situatie. Die emotie is op zijn manier net zo echt en dient daarna evenzogoed met liefde opgevangen te worden. Op het moment dat je haar een grensfragment in de realiteit van het spel wilt laten ondergaan, kan ze dat als shockerend ervaren. Dat kun je een minder zwaar accent geven door bijvoorbeeld tegen haar te zeggen: 'Doe het voor mij, omdat je van me houdt'. Omdat ze vanuit een andere dimensie van je kan houden dan in jullie relatie, kan ze het op die manier, in haar rol zijnde, lichter ervaren. Als ze het dan aangaat, zal ze het mogelijk makkelijker kunnen ondergaan indien je haar streelt en tegen haar praat in de trant van: 'Nu vind ik je heel lief', 'Ik ben trots op je', of 'Ik hou van je'.

Communicatie in het spel

Over het algemeen worden er twee codewoorden gehanteerd. Zelf gebruik ik er drie, dan kan de onderdanige duidelijker zijn over haar beleving van dat moment. "Stop" betekent: 'Onmiddellijk stoppen. Ik ben helemaal uit het spel. Nu kom ik er ook niet meer in. Ik wil nu praten.' Dit dient ten alle tijde onvoorwaardelijk opgevolgd te worden. Wordt dit niet gedaan, dan schend je het vertrouwen met alle gevolgen van dien. "Genade" betekent: 'Doe het iets rustiger aan. Wat je nu aan het doen bent, word ik wel geil van, maar het is me nu even te zwaar'. "Genade, genade" betekent: 'Ga nu meteen iets anders doen. Dit doet me niets, hier word ik niet geil van'. Ook kan ze aangeven wat ze als stimulerend ervaart door bijvoorbeeld te zeggen: 'Oh, dat niet. Alstublieft, dat niet' of 'Ik vind dat zo moeilijk'. De inhoud van deze twee zinnen is natuurlijk afhankelijk van wat er in jullie spel past. Het spel wordt ook duidelijker voor beiden als zij in haar rol de ruimte krijgt om wat opmerkingen te maken. Wanneer ze vertelt dat ze het moeilijk vindt, heb je waarschijnlijk een grensfragment vanuit haar rol-essentie te pakken en daar kan je op inspelen. Als ze je smeekt het niet te doen, kan ze bedoelen: 'Dat lijkt me zo lekker'. Maar door het tegenovergestelde te zeggen, zal ze nog dieper in haar rol kunnen gaan en er daardoor nog meer van kunnen genieten.

Op die manier zet ze jou als dominant tevens steviger in je schoenen. Op dat moment geeft ze jou ogenschijnlijk volledig de macht in handen. Het spel wordt levendiger als de onderdanige actief meedoet om tot een goed spel te komen, want ze kan zo veel meer aangeven. Tevens krijg je als dominant veel beter zicht op hoe ze zich voelt. Als dominant dien je je een beetje aan te passen in je woordgebruik als de sfeer van het spel dat vereist. Voor de onderdanige kom je onecht en ongeloofwaardig over als je bijvoorbeeld een aristocraat speelt met een plat en rauw accent. Zolang ze de mogelijkheid heeft je aan te kijken, weet je beter wat er in haar leeft. Zelf vind ik dat een spel hierdoor bevorderd wordt, al zijn anderen niet altijd die mening toegedaan. Wanneer je haar licht shockeert en haar lip begint wat te trillen of ze krijgt iets enigszins ontzets in haar blik, weet je meteen dat je haar raakt. Ook weet je veel beter wanneer je haar dient op te vangen.

Veel uitspraken, eisen en bedreigingen kunnen met meer effect overkomen wanneer je ze lief zegt (eventueel met de toevoeging 'he schat') dan wanneer ze bars uitgesproken worden. Om die reden is het belangrijk te weten met welke intonatie, volume van je stem, eventueel in combinatie met je blik, je haar ontvankelijkheid voor jou als dominant maximaal aanspreekt.

Wat blijft altijd fantasie

Een grensfragment dat je bijvoorbeeld koestert als een schat, dat zo van jou is en dat je daarom al niet wilt delen. Die grensfragmenten die, praktisch of medisch gezien, onverantwoord voor geest en lichaam zijn. Diverse persoonlijke grensfragmenten die in de realiteit van het spel onmogelijk uitvoerbaar zijn, kunnen in sommige spelsituaties bij uitstek geschikt zijn om in woordsituaties mee te spelen. Wanneer het te dicht bij je komt om tegenover je partner open te zijn over deze aspecten van je fantasie, kun je ze toch in een spel gebruiken zonder dat je partner hoeft te weten waar ze over gaan. Je stelt je dan voor dat je partner op de hoogte is van het desbetreffende grensfragment en dat dat bedoeld wordt zodra gedreigd wordt met: 'Anders weet je wel wat er gebeurt'.

Iets over de entourage

Het is al voor iedereen duidelijk geworden dat je voor het psycho-spel heel weinig nodig hebt. Veel mensen vinden het prettig wanneer de dominant in het zwart gekleed gaat. Het heeft een behoorlijke invloed op het gevoel van de onderdanige als zij op die manier gekleed is, dat ze zich bloter voelt dan wanneer ze naakt is. Verder is het van belang dat je daarop let wat voor jou als stimulans geldt. Doe wat je spannend vindt. Voor de een is het gebruik van make-up opwindend en een ander zegt dat niets. Voor veel mensen maken een wijntje, kaarslicht en wat zachte muziek het helemaal af. Makkelijk om bij de hand te hebben, maar niet noodzakelijk, zijn bijvoorbeeld glijmiddel, massage-olie, een vibrator en wat je verder nog spannend lijkt …

Heeft sm therapeutische waarde?

In de psychotherapie is rollenspel een veel gebruikte techniek. In een 'realistisch' spel (zoals kinderen ook spelen: hun spel heeft door hun fantasie, inlevingsvermogen en overgave aan het spel realiteitswaarde) worden de gevoelens beleefd, opnieuw beleefd, geleefd. Zo kan je jezelf leren kennen: wat je kan, niet kan, durft en emotioneel aankan. Je (her)ontdekt je grenzen, je mogelijkheden en nieuwe emoties. Je verruimt je visie waar de vorige te beperkt bleek. Met name in een dogmatische opvoeding zijn er veel kunstmatige tegenstellingen (polariteiten) ontstaan, door een geforceerde, het vreemde uitsluitende en veroordelende indeling in 'goed' en 'kwaad'. In deze indeling zit veel angst en agressie verborgen, waardoor de vervreemding van het 'vreemde' nog versterkt wordt. Bedoeling van het rollenspel is zichzelf her- ontdekken en soepeler met grenzen en het 'onbekende' om te gaan. Het avontuur van het leven weer aan te gaan, de fascinatie en de spanning van het onbekende opnieuw te voelen, niet alleen als beangstigend, maar ook als prettig en uitdagend. Prikkels ervaren, zonder jezelf te verliezen in paniek.

Survival-tochten hebben hetzelfde doel. Jezelf tegenkomen, toetsen aan de natuur. Niet meer alleen een fobische angst voor bijvoorbeeld eenzaamheid of pijn, maar het ervaren als een prikkel tot leven en een signaal dat je grenzen aangeeft. De angst voor het onbekende is op den duur erger dan de realiteit. Door een confrontatie aan te gaan met de vijand, het onbekende, blijkt meestal dat deze veel minder afschrikwekkend is dan het beeld dat de angst hiervoor heeft doen ontstaan! Door de ontmoeting tussen jezelf en je emotionele tegenpool aan te gaan leer je deze beter kennen. Bijvoorbeeld de angst is gefascineerd door de agressie, of zelfs geobsedeerd. Hierdoor zoekt de angst de ontmoeting met de agressie, de veroorzaker van de angst. Omgekeerd leidt agressie bijvoorbeeld tot isolatie, onvermogen, angst voor eigen agressie, en zoekt zijn oorspronkelijke verdrongen emotie. Zo zoekt iemand die in het dagelijks leven vastzit aan regeltjes, moeten behoren, een partner die moedig is en grenzen durft te overschrijden. Dit gebeurt wel zo, dat het spannend is, maar niet te gevaarlijk wordt. De overtreder zoekt iemand om te bewijzen dat hij durft en die hem bewondert.

Herbeleven

Je herbeleeft, om bij verdrongen gevoelens en emoties te komen, door traumatische ervaringen uit het verleden in scène te zetten. Je raakt vertrouwd met de situatie die je opnieuw speelt en met de gevoelens/emoties die vroeger overweldigend waren, die je vroeger niet kon verwerken en waar je geen raad mee wist. Dit geeft de mogelijkheid terug om de situatie aan te kunnen, te begrijpen en (opnieuw) te beheersen. Alleen praten over deze ervaringen is soms niet voldoende, evenmin als het begrijpen en rationaliseren van gebeurtenissen en gevoelens. De pijn zit doorgaans op een dieper emotioneel vlak vast.

Op jonge leeftijd ontstane gevoelens van angst, paniek, maar ook van kwaadheid, woede en haat, vooral als deze gevoelens niet door jezelf geaccepteerd worden, kunnen je leven, voortdurend en onbewust, enorm gaan beïnvloeden. Bijvoorbeeld de angst voor en het verzet tegen autoriteit, zonder dat je nog weet waarom. Dingen gaan steeds weer mis op dezelfde manier, zonder dat je precies weet hoe dat komt (self-fullfilling prophecy).

Ergens lijkt het of je de situatie steeds weer opnieuw in scène zet, omdat je verwacht dat het zal gaan gebeuren. Uit angst dat het weer zal gebeuren, je niet kunt geloven dat het anders zal verlopen. Zo kunnen angst en haat en schuldgevoelens over je falen onbewust in jezelf een vijand voor je zijn geworden. Schuldgevoelens kunnen je levenskracht en plezier verhinderen. Minderwaardigheidsgevoelens, faalangst, depressie, schuldgevoelens en neiging tot zelf-bestraffing hangen nauw samen. Volgens mij is echter de kern van het schuldgevoel: zelfverloochening. Niet iets-niet-kunnen-dat-ook-niet-kan roept schuldgevoelens op, maar iets-niet-doen waarvan je weet dat je het zou moeten doen en weet dat je het kunt.

Rolwisseling

Het sm-spel helpt je je in te leven in de tegenpool, de beleving van de ander, maar helpt je ook het zogenaamde vreemde, 'vijandige' en/of bedreigende in jezelf te leren kennen. Er vindt een ontmoeting plaats van de tegenpolen in jezelf. Zo leer je een deel van jezelf kennen en accepteren. Hierdoor komt de energie, die je eerst aanwendde om te verdringen, vrij in je dagelijks leven. Angst-, wrok- en haatvermindering heft veel blokkades op en geeft veel levensenergie die je constructief en creatief kunt gaan gebruiken. Vertrouwen in jezelf geeft ook vertrouwen in de ander. Respect en vertrouwen zijn essentieel in het sm-spel. Ontmoeting zoeken is intimiteit zoeken tussen de tegenpolen, is helen, heel worden. De 'vijand' wordt een tegenstander, vervolgens een tegenspeler en vervolgens een bekende en vriend. De tegenpool in jezelf wordt niet langer als een vijand gezien. Seksualiteit is in wezen een creatieve levenskracht, een drift tot eenwording, waaruit nieuw leven kan ontstaan. In onze culturele achtergrond overheerste nogal eens het wantrouwen naar deze levenskracht. Hij werd min of meer tot een vijand gemaakt van 'reinheid'. Orgasme is eenwording, overgave, opheffing van het verschil.

Andere aspecten

Verslaving is afhankelijkheid van een surrogaat, een prothese. Dat wil zeggen: van iets dat je in-de-plaats-van je eigen vermogens hebt gesteld. Met de angst dat je niet meer zonder kan. Deze angst verlamt de ontwikkeling van je eigen kracht en vermogens. Het tijdelijke hulpmiddel wordt een doel op zich. Bijvoorbeeld: het moeilijk vinden zelf keuzes te maken, dat een ander voor je laten doen en verantwoordelijkheid overdragen. Schuldgevoelens verminderen door zelfbestraffing of dit straffen door een ander te laten doen. Eigen falen projecteren op een ander en deze tot zondebok maken en straffen. Het leidt tot acceptatie van je gevoelens of het leidt tot verslaving aan je schuldgevoelens. Het is interessant te onderzoeken waar overgave verschilt van verslaving, geleid worden van leiden en vervreemding van ontmoeting.

Nawoord

Het is mijn bedoeling geweest weer te geven hoe men door machtsongelijkheid bewust toe te voegen aan de seksuele beleving, men deze beleving emotioneel dieper kan ervaren. Met de intentie handvatten te geven het genot en plezier hierin te doen toenemen. Het is absoluut niet mijn bedoeling dat men naar aanleiding van deze pagina vooropgezet therapeutisch met de partner bezig is. Verder wens ik iedereen veel genoegen bij het in de praktijk brengen van de inhoud.

Verklarende woordenlijst

Codewoorden:

Voorafgaande aan het spel afgesproken woorden waarmee de onderdanige het spel kan laten stoppen of kan aangeven dat het een andere wending moet nemen.

Grensfragment, persoonlijk:

Een gedeelte van dat gebied van je fantasie dat zich beweegt tussen enorm opwindend en schokkend.

Grensfragment vanuit de rol-essentie:

Een spelsituatie die je door je rol-essentie als buitengewoon schokkend ervaart.

Ingangsemotie:

Die emotie die een seksuele spanning bij je oproept vanuit je fantasie en waarop het spel gebaseerd wordt.

Machtsrolverhouding:

De verhouding tussen twee elkaar aanvullende rollen op een zodanige manier dat een gewenste machtsongelijkheid ontstaat.

Rol-essentie:

De overgevoeligheid van je rol waardoor het spel voor jou een extra stimulerende dimensie krijgt.

Woordsituatie:

Het gebruik van een omschrijving (al dan niet gedetailleerd) van een grensfragment om te shockeren en/of te dreigen.

Overgenomen met toestemming

© André van der As, augustus 1992.

Laatste wijzigingen

14-09-2017:

Nieuwe versie

Bijna op de kop af tien jaar is er niets meer gewijzigd aan Hommage à Madame. En dus was de webstek ondertussen technisch zwaar verouderd. Tegenwoordig browsen velen het internet met hun mobiele telefoon. Tien jaar geleden kon je met zo'n ding, naast bellen, hooguit een sms'je versturen of ontvangen. Tijd dus voor een nieuwe versie!

Versie 6 van Hommage kunt u nog niet met enig fatsoen op uw mobieltje bekijken. De nieuwe versie is nog altijd gemaakt met het oog op de desktopomgeving. Echter, door gebruik te maken van moderne(re) technieken is er wel de basis gelegd voor een versie die geschikt is voor kleine schermpjes als die van de mobiele telefoon. Nu de desktopversie klaar is, ga ik me daar dan ook op richten. Het zal geen tien jaar duren voordat versie 6.1 gereed is ☺.

Zoals ook met versie 3 en versie 4 is gebeurd, is versie 5 nu bevroren. Wanneer dat u belieft, kunt u deze bevroren versie nog eens bekijken.

Nieuw verhaal: Straf

We hebben in de afgelopen tijd niet helemaal stilgezeten. Er zijn best wat stukken geschreven: de meeste daarvan zijn ook gepubliceerd, vaak op Fetlife. In de komende tijd zullen deze stukken, voor zover relevant, op Hommage worden gepubliceerd.

straf is een verhaal van Madame uit 2010, met een twist aan het eind.

Nieuw verhaal: De klos @ The Boss

De klos @ The boss is een verhaal uit 2011, van de hand van René. Het handelt over een spannend bezoekje aan een gay‑bar.

25-10-2010:

Nieuw informatief stuk: Hoe versier je een Domme?

Een veelgehoorde klacht van onderdanige mannen is dat het zo moeilijk is een leuke dominante vrouw te vinden. Madame schreef een aantal tips die je kunt gebruiken om je kansen te vergroten.

Nieuwe kronkel: Memory Lane

Het internet is een goudmijn van informatie en vermaak. Zeker ook waar het sm betreft. Wat velen echter nog niet weten is dat je meer kunt vinden dan alleen datgene wat vandaag online staat. We hebben allemaal de beschikking over een archief van tien jaar internet.

08-08-2010:

Nieuw informatief stuk: Slaventraining

Velen vinden het leuk hun slaaf te trainen. Maar hoe pak je zoiets aan? Madame dook in de theorie én in de praktijk en schreef er een uitgebreid artikel over.

27-07-2010:

Hoewel deze webstek al een paar jaar een slapend bestaand leidt, krijgen we er nog met enige regelmaat commentaar op. Vaak leuk en positief commentaar. Hommage à Madame is kennelijk nog altijd een plek die mensen waarderen. Dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk.

Al enige tijd sluimert bij ons de behoefte de webstek nieuw leven in te blazen. Mijn lief heeft zelfs al een mooi verhaal klaarliggen — ik hoef het alleen nog maar de benodigde technische bewerking te geven. U mag het dus binnenkort online verwachten.

Maar we hebben nóg een verhaal liggen. En dat verhaal is zo leuk dat we het vandaag meteen plaatsen.

Nieuw verhaal: Weddenschap

Wat als je meesteres je in het vooruitzicht stelt dat een langgekoesterde droom werkelijkheid zal worden? Je hoeft er alleen maar een weddenschap voor te winnen. Boefje schreef er een leuk verhaal over, met een briljante clue

28-09-2008:

Vandaag zijn alle links nagelopen. Er zijn er 22 aangepast en 4 verwijderd. Als je weet dat er in totaal 87 externe links op deze pagina's staan, dan weet je nu ook dat er veel is veranderd in de afgelopen jaren en dat het hard nodig was alles weer eens te bekijken.

Het verwijderen van links geeft soms een wat weemoedig gevoel. De parenclub waarin wij onze eerste voorzichtige cuckolding-stappen zetten, Le Cour in Oisterwijk, bestaat niet meer. Ook het favoriete restaurant van DP uit Uit eten met Madame is verdwenen. Niets is eeuwig, maar toch is het jammer dat er dingen uit je verleden verdwijnen. Uiteraard blijven de herinneringen!

Op de linkenpagina is de link naar het BDSM relatie- en adviesbureau van Claire van Dam verwijderd. Dit bureau blijkt al enige tijd niet meer te bestaan. Miss Nora uit Duitsland heeft haar studio kennelijk opgegeven; haar literatuuropsomming is gelukkig nog wel terug te vinden op het Internet Archief, en daarom verwijst de link daar nu naartoe.

10-06-2007:

Ooooo, wat ben ik blij met Linux!! Dolblij met Linux, mag je wel zeggen. Echt, ik kan niet beginnen te vertellen hoe enorm goed ik me voel terwijl ik deze woorden schrijf. En dat komt door Linux.

Wat wil het geval?

Een ieder die Hommage à Madame een beetje heeft gevolgd in de tijd, weet dat er eerdere versies zijn geweest. En die weet ook, of zou kunnen weten – of heeft ergens in het achterhoofd iets van "Owja" – dat ergens, jaren geleden, verhalen zijn gepubliceerd die ergens tussen twee versies in verloren zijn gegaan.

Ik had die verhalen nog wel. Dat wil zeggen: de harddisk waar die verhalen opstaan, die heb ik al die tijd bewaard.

Maar ik kon er niet bij. Telkens als ik die oude harddisk aan een andere pc koppelde (ik heb het een keer of drie geprobeerd), molesteerde ik daarmee meteen de harddisk van die andere pc. Ik begon daarom te geloven dat er misschien ergens kortsluiting zat in die oude harddisk. Of een ander technisch mankement. In ieder geval zorgde die oude harddisk er steeds voor dat ook andere harddisks de geest gaven. En dus kon ik niet bij mijn verhalen.

Waarom ik dat kreng dan toch zo lang heb bewaard? Nou, je leest weleens wat. En je ontdekt dat er bedrijven zijn die nog heel veel data van oude harddisks kunnen halen. Zelfs als die krengen op het oog verwoest zijn door brand of door waterschade. Nou zijn die bedrijven hartstikke duur, en is mijn portemonnaie niet overdreven gevuld en dus lag dat ding daar jaar na jaar braaf te wachten op betere tijden.

Tot vandaag.

Ergens in de afgelopen week kreeg ik problemen met mijn pc. Die zijn voor een groot deel opgelost, al vertrouw ik het ding niet helemaal. En toen dacht ik: ach, als dat ding toch op half elf hangt, waarom koppel ik die oude harddisk er niet eens aan?

Zo gezegd, zo gedaan, en wat denk je? Linux mount het kreng probleemloos!! Alles heb ik terug kunnen halen!

Je kunt je dus misschien wel voorstellen in wat voor euforische bui ik nu ben.

Enfin, snel alles op Hommage plaatsen dus maar. En dit keer wél backups maken! Vandaag dus een aantal verhalen van lang geleden. Een jaar of vijf geleden. Het doet mijn lief en mij veel plezier u ze te kunnen presenteren.

Nieuw verhaal: No more prince

Een jaar of vijf geleden heb ik enige tijd een Prince Albert gedragen. Het verhaal rond het zetten van dat ding is al lange tijd op Hommage te lezen (namelijk hier).

Niet veel later ben ik mijn PA verloren. In dit nieuwe verhaal kunt u lezen hoe dat zo kwam.

Nieuw verhaal: Bedazzled!

De titel van dit verhaal is gejat van de gelijknamige film. En niet zonder reden: lees het verhaal van een zinderende mind play in de beginfase van onze sm-relatie zelf maar.

Nieuw verhaal: Hoe vertel ik het mijn Domme?

Gewoon zin hebben in een pak slaag. Als onderdanige kun je je domina moeilijk opdragen de zweep ter hand te nemen. Gelukkig zijn er truukjes te bedenken die soms heel goed werken.

Nieuw verhaal: Proefcollar

Een mooie dag: de dag dat mijn lief me mijn proefcollar schonk.

Nieuw verhaal: Minnaar

Het laatste verhaal van eigen hand uit deze serie uit midden 2002. Mijn lief had me opgedragen een minnaar voor haar te zoeken. En dat kwam hard binnen.

15-04-2007:

In de afgelopen maanden zijn we erg druk geweest met het op de rails krijgen van Cuckolds à Madame. En met succes: de zusterwebstek van Hommage begint heel aardig te lopen. Inmiddels hebben zich ruim 200 mensen aangemeld, zijn er meer dan 450 berichten geplaatst en een kleine 400 foto's. Voor een ieder met interesse in cuckolding dus inmiddels echt een aanrader om eens een bezoekje te brengen.

Nieuw verhaal: In de auto

Geluk zit vaak in de kleine dingen. Madame schreef een stukje over een gelukkig moment in een reis naar huis.

Nieuw verhaal: Ritmeester/slaaf

Eric Masters schreef al enige tijd geleden dit verhaal. Speciaal voor Madame nu eens een keertje met de man in de onderdanige rol; iets wat in het normale leven ver van zijn bed staat. Met welgemeende excuses aan Eric's adres, voor het feit dat het zo lang heeft geduurd voordat het verhaal hier op Hommage à Madame geplaatst werd.

01-01-2007:

Wij wensen u allen een allemachtig prachtig fabelachtig 2007!

Veel nieuws hebben we niet te bieden, maar wat we te bieden hebben kan heel erg leuk worden voor mensen die graag meedoen; mensen dus, die van het interactieve werk houden. Daarvoor zijn we een nieuwe webstek gestart: Cuckolds à Madame. Het is uiteraard nog erg leeg daar. Aan u de mooie taak om de ruimte te vullen

21-10-2006:

Nieuwe versie

Wanneer u onze wijzigingen eens doorneemt, zult u tot de ontdekking komen dat we regelmatig schreven dat een nieuwe aanvulling toch wel enige tijd geleden was. Zoals men Einstein vaak in de mond legt: "Alles is relatief" (wat natuurlijk niet waar is, want de lichtsnelheid is, naar men vooralsnog aanneemt, absoluut). Dit keer is het pas écht een hele tijd geleden. Wel ruim anderhalf jaar!

We hebben regelmatig aan u gedacht. We hebben regelmatig aan onze webstek gedacht. Maar door privé-omstandigheden hadden we absoluut de tijd (en vaak de zin) niet om zelfs maar na te denken over Hommage à Madame. Laat staan dat we er aan hadden kunnen werken.

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan de webstek. Zoals u direct kon zien toen u hier binnenkwam, is de vormgeving drastisch aangepast. De factor 'tijd' zal een bepalende rol blijven spelen. En het onderhouden van de webstek zoals we die hadden, vreet tijd. Teveel tijd. We hadden (en hebben) behoefte aan een webstek die makkelijk te onderhouden is. En dus is rené zich een beetje in php en css gaan verdiepen. Het resultaat is dat we nu mallen hebben gemaakt, die ons in staat stellen in een minuut of tien een nieuwe tekst online te brengen. Dat helpt. Daarnaast hoeven we aan de menu's en aan de sitemap hoegenaamd niets meer te doen: dat wordt allemaal automatisch gegenereerd. Ook dat helpt. Maar wat nog het meest helpt, is onze keuze om niet meer zoveel plaatjes te gebruiken. Het nemen van de foto's, het uitzoeken van de meest geschikte exemplaren en het bewerken van de afbeeldingen waren de grootste tijdslorpers.

Om toch ook nog een leuke grafische versie te kunnen bieden, hebben we besloten het idee bij elke tekst een passend plaatje te maken los te laten. Bij een tekst wordt nu een willekeurige afbeelding geplaatst.

Wat hebben we op dit moment wel en wat hebben we niet? Alle verhalen, kronkels, informatieve stukken en recensies zijn er nog. We hebben ze stuk voor stuk doorgespit en de kapotte links hersteld waar dat kon, vervangen wanneer dat nodig was en verwijderd als de betreffende pagina niet meer bestaat (iets wat helaas nogal eens voorkomt). Een gastenboek is er nog niet. Een mailform evenmin. Ze zitten wel in de planning, maar onze prioriteit ligt nu eenmaal bij de teksten. En dat zal altijd zo blijven.

U, onze bezoeker, heeft nu de keuze uit twee verschillende vormgevingen. Nog een belangrijk voordeel van het werken met php: het is heel makkelijk een aantal vormgevingen naast elkaar te hebben. Als die eenmaal gemaakt is, hoeft er hoegenaamd geen onderhoud op te worden gepleegd.

Helemaal tevreden zijn we nog niet. In Firefox ziet onze webstek er prima uit. Maar in Internet Explorer zijn er nog wat schoonheidsfoutjes. We doen ons best daar verandering in te brengen, maar aangezien we thuis geen Windows-machine hebben (en dus ook geen IE), is het lastig testen. Tips zijn van harte welkom, maar bedenk wel dat we alleen code gebruiken die voldoet aan de W3C-standaards.

Behalve een nieuwe versie hebben we ook wat spiksplinternieuwe teksten. Eén daarvan plaatsen we vandaag online:

Nieuw verhaal: The surrendered wife

Vrouwen horen onderdanig te zijn. Dat is nu eenmaal iets wat de natuur zo voorzien heeft. Met een handleiding als steun, probeerde Madame haar huwelijk een zetje te geven.

14-01-2005:

Nieuw verhaal: U vraagt, ik draai

Op mailing-lijsten, groepen en allerlei andere interessante plekken waar mensen samenkomen, wordt soms heel wat op elkaar gevit. Men is te lief, te gemeen, doet zus en zo niet zoals het hoort … en ga zo maar door.

Om alle gekissebis eens een keertje voor te zijn, schreef Madame haar avontuur eens op verschillende manieren op.

Nieuw verhaal: De opdracht

Is het nu een verhaal of een kronkel? Het zit er een beetje tussenin. Madame en René schreven allebei een deel van dit stuk dat handelt over opdrachten in hun relatie.

Nieuw verhaal: 'Aardbei'

U wordt verwend: er is zelfs een derde verhaal van Madame. 'Aardbei' beschrijft een typische sm-scène tussen een Domina en haar slaafje.

18-12-2004:

Wie de afgelopen twee of zo weken een kijkje is komen nemen op onze webstek, zal het opgevallen zijn dat we openden met een In Memoriam. Nu is Peter het absoluut waard dat we wat aandacht aan hem besteden, maar het werd wel tijd dat we weer met de normale openingspagina zouden komen.

Het was ook de bedoeling dat na een dag of drie al te doen. Maar toen kreeg ik het op m'n heupen en hebben we iets gedaan dat we al heel lang wilden: we zijn thuis overgestapt op Linux. En wel cold turkey. Het is hartstikke leuk, het is heerlijk, maar het is ook erg tijdrovend geweest (en nog). En dat terwijl 'tijd' nu juist iets is waar we toch al niet al teveel van hebben.

Hoe dan ook, inmiddels zijn we zover dat we internet weer op kunnen, (bewegend) beeld en geluid hebben, een tekstje kunnen schrijven en een plaatje kunnen bewerken. Nu nog leren omgaan met al dat moois, nog een beetje fijnstellen (de Eudora-mails bijvoorbeeld zien te importeren in Evolution) en we zijn weer helemaal paraat. We hebben ondertussen aardig wat materiaal voor Hommage verzameld en gaan daar nu snel mee aan de slag. Hoewel 'snel' natuurlijk, gezien onze beperkte tijd, waarschijnlijk een relatief begrip zal blijven.

Voor wie het In Memoriam nog eens wil nalezen: het is hier te vinden.

03-10-2004:

Bijna twee maanden lang is Hommage à Madame niet ge-update. En de update die we u nu bieden is helaas niet erg groot. De oorzaak ligt in het feit dat rené een nieuwe baan heeft gevonden en daardoor heel veel minder tijd aan de webstek kan besteden. We hopen dat we in de toekomst weer wat meer tijd zullen kunnen vrijmaken voor onze webstek, al zal de update-frequentie permanent lager liggen dan het afgelopen jaar het geval is geweest.

Nieuwe recensie: Mauro Bolognini: Husbands and lovers (film)

Een film over een echtpaar, waarvan de vrouw besluit een minnaar te nemen. En er haar echtgenoot alles over te vertellen.

Nieuwe link: International Order of Secular Cybelians

Een heel bijzondere webstek is die van de International Order of Secular Cybelians. Het betreft een groep mensen die een levensstijl aanhangt waarin de vrouw de dominant is. Ze hebben er zelfs een religie van gemaakt. Men sluit onder meer huwelijken, waarin cuckolding een belangrijke plaats inneemt.

Aanpassingen aan het gastenboek

Persoonlijke omstandigheden hebben ons genoodzaakt het gastenboek bij Ejuca te sluiten. Maar we stellen uw reacties buitengewoon op prijs. Daarom hebben we een andere manier gezocht, die ons in staat stelt toch een gastenboek te handhaven. Er kleeft een klein nadeel aan: uw reactie zal niet meer automatisch (en dus direct) aan het gastenboek worden toegevoegd. Wij vinden dat jammer, maar niet onoverkomelijk. Hopelijk bent u het daar mee eens.

08-08-2004:

Nieuwe informatie: Hoe kies je een professionele Domme?

Madame geeft enkele tips en aanwijzingen voor mensen die van plan zijn eens een commerciële Meesteres te bezoeken.

Nieuwe kronkel: Sm en commercie

Madame is een jaartje commerciële Domina geweest. In deze kronkel vertelt zij daarover.

Nieuwe kronkel: Dromenvanger (of: wil de man van onze dromen nu opstaan?)

Iemand vinden, als het voor meer is dan alleen maar seks, blijkt nog niet zo eenvoudig. Zeker niet als je graag een heel speciale man wilt laten delen in je relatie. En al helemaal niet als die relatie niet alledaags is.

Nieuw verhaal: FemDom‑weekend in de Belgische Kempen

dick^{MrsBritta} schreef een verslag van zijn ervaringen op een weekend van de Dominante Dames op Yahoo Groups.

Twee links verwijderd

D/s Webhosting, onze host, heeft ons laten weten dat ze hun activiteiten staken. Ons wordt gegarandeerd dat onze webstek gewoon bij hen kan blijven draaien (net als de andere bij D/s aangesloten websteks), maar ze nemen geen nieuwe opdrachten meer aan en geven geen support meer. Reden om de link naar hun thuispagina te verwijderen (er is toch niets meer te zien). En bovendien een reden om eens te overwegen of we misschien eens een eigen domein moeten gaan nemen. Dat lijkt ons sowieso een goed idee, omdat we vinden dat we best wel een beetje volwassen aan het worden zijn. U wordt op de hoogte gehouden.

Ook de link naar www.bdsm-voor-jongeren.nl is verwijderd. Deze site bestaat niet meer; de nieuwe webstek van deze club is SamariuM.

21-06-2004:

Aanpassingen navigatie

We hebben getracht de navigatie wat te verbeteren. Van verschillende kanten kregen we te horen dat het gastenboek en het forum moeilijk te vinden waren; 'niemand' verwacht dat soort zaken onder het kopje >Contact te vinden. Mensen waren zelfs stomverbaasd toen we ze vertelden dat we wel degelijk een gastenboek en een forum hadden. Daarom hebben we die twee zaken verplaatst en hun eigen plekje gegeven in het hoofdmenu. En nu maar hopen dat het er wat drukker gaat worden ☺.

Verder zijn we van plan naast boeken ook films te recenseren. Daarom is Bibliografie in het hoofdmenu veranderd in >Recensies.

Nieuw verhaal: De dag vooraf

Het was de tweede keer dat mijn liefs minnaar over de vloer kwam. Tot mijn grote vreugde beschreef Madame dit keer eens haar kant van de beleving. Een aanrader. En niet alleen omdat het een mooi stuk is geworden, maar ook omdat het niet zo heel vaak voorkomt dat een dominante het toetsenbord ter hand neemt.

Nieuwe recensie:Anita Phillips: A defense of masochism

Het begint er een beetje op te lijken dat guilty^ onze vaste recensent wordt, en daar zijn we erg blij mee. Dit keer twee recensies van zijn hand. De eerste daarvan betreft een non-fictieboek van Anita Phillips. Zij schreef een pleidooi voor masochisme.

Nieuwe recensie: Jacqueline Carey: De kushiel-trilogie

Voor guilty^'s tweede recensie heeft hij zelfs drie boeken moeten lezen. Het betreft de Kushiel-trilogie, een fantasy-verhaal met veel sm-kenmerken.

04-06-2004:

Nieuwe link: MSN-groep Hoorndragers

Een nog nieuwe groep voor mensen die zijn geïnteresseerd in alle vormen van relaties waarin de man het aangenaam vindt te weten dat zijn vrouw vrijt met andere mannen. Vanzelfsprekend komt ook cuckolding hier ruimschoots aan bod. Een veelbelovende Nederlandstalige groep, van goede kwaliteit, die ik graag aanbeveel.

28-05-2004:

Nieuw verhaal: Een Husband Training

Ter verbetering van zijn dienstbaarheid naar zijn Meesteres Didi, werd john naar een Husband Training van OWK gestuurd. Dit is het verslag van zijn belevenissen tijdens zijn verblijf in Tsjechië.

Nieuwe informatie: OWK, de haalbare droom

Voor wie erg nieuwsgierig is geworden door johns verhaal, of voor wie sowieso benieuwd is naar hoe het daar nu werkelijk zit, een inleiding over OWK. Ook deze inleiding is van de hand van john.

Nieuwe informatie: Spelletjes om het leven van slaven zuur te maken

Van Meesteres Jay kreeg Madame een aantal spelletjes om het leven van slaven zuur te maken. In die artikel, in samenwerking met de redactie van de Kerfstok tot stand gekomen, de spelregels.

Nieuw kronkel: Goed of fout binnen sm

Bestaat er goed en fout in SM? En zo ja, wat is dan goed en wat is fout? Madame laat er haar gedachten over gaan.

Nieuw link: SamariuM

De nieuwe officiële webstek van BDSM voor jongeren van 18 tot ongeveer 30 jaar. Met uitgebreide informatie, een mailinglijst, een chatroom, verhalen en nog veel meer.

Vier nieuwe verhalen van rené

Met het vierde deel, wordt Schets van een droom afgerond. En dat werd tijd ook. Niet omdat ik niet achter het verhaal zou staan (integendeel), maar omdat er al een tijdje twee andere stukken klaarliggen die pas ná publicatie van Schets van een droom het net op kunnen.

Dat zit zo: Mijn lief schreef me een e-mail. Nu ja, eigenlijk kroop ik in haar huid en schreef een e-mail aan mezelf. Deze mail grijpt hier en daar terug op schets van een droom. En dus moest dat verhaal eerst compleet online staan. Een e-mail aan mijn lief is de visie van de Dominante op reeds gepasseerde, en mogelijk voor de deur staande gebeurtenissen.

En dan. Soms wordt de droom door de werkelijkheid achterhaald. En die werkelijkheid blijkt er dan nét even anders uit te zien, dan je had verwacht. Het is dan natuurlijk niet handig de feiten al gepubliceerd te hebben, voordat de droom on-line staat. Soît, hoe beleef je nu als cuckold zo'n avond in het eggie? Daarover gaat Pijn.

Ten slotte een verhaal met een heel ander thema. De worsteling van een onderdanige met zichzelf, tegen de achtergrond van een bijeenkomst van Dominante Dames: Breek me.

14-05-2004:

Nieuw verhaal: Over de grens

Een verslag van john{D}, waarin hij vertelt hoe en waarom hij samen met Madame een flinke grens slecht.

Nieuwe informatie: Een paar scenario's voor rollenspellen

De titel is helder: Madame geeft in het kort enkele ideeën voor rollenspellen.

Nieuwe kronkel: Met dank aan Ron en kitten: een bloemlezing

Eén van de belangrijkste discussieplatforms aangaande SM, is de verzameling mailinglijsten van nl-bdsm.org. Petra schreef een prachtige kronkel naar aanleiding van het overdragen van nl-bdsm.org aan een nieuwe eigenaar.

Nieuwe link: Meesteres Jay

Een commerciële studio in de omgeving van Gent.

01-05-2004:

Nieuw verhaal: Schets van een droom, deel 3

Het vervolg van rené's verhaal over een mogelijke toekomst.

Nieuw informatief stuk: Eenzame opsluiting

Slaaf martin{A} schreef voor ons een helder stuk over eenzame opsluiting.

Forum

Mailen kunt u ons al heel lang. Onze mailing bestaat ook alweer een aardig tijdje. En een kleine maand geleden hebben we een gastenboek toegevoegd. Vandaag wordt Hommage à Madame uitgebreid met nog een andere mogelijkheid tot interactie. Interactie met ons en met andere bezoekers van onze webstek: een forum. We zijn erg benieuwd of ons forum levensvatbaar is.

Nieuw link: Femdom Benelux

Een Yahoo group voor dominante dames uit de hele Benelux. De leden van de groep wisselen ideeën en tips uit en komen regelmatig bij elkaar. Zowel om te praten, als voor speelfeesten. Mannen alleen en vrouwelijke subs worden op deze groep niet toegelaten.

Nieuwe link: Rowena BDSM

Een link naar een commerciële studio.

23-04-2004:

Nieuwe kronkel: Bij ons komen er ook spruitjes op tafel

Wij hebben de perfecte D/s. Elke stap die we zetten veroorzaakt groei, elke dag staat in het teken van onze 24/7. Daar getuigen onze schrijfsels immers van. Toch?

Nieuw informatief stuk: Trampling

Trampling is meer dan zomaar over iemand heenlopen. Burgie vertelt er alles over.

Nieuw verhaal: Oudjaar en een nieuw begin

Een mooi, waargebeurd cuckolding-verhaal van Martin de Vos.

Nieuwe link: Claire van Dams BDSM relatie- en adviesbureau

Bij ons weten uniek in de Nederbelgische SM-scene: een serieus relatie- en adviesbureau. Men biedt onder meer relatiebemiddeling en kennismakingsdiners. Op de webstek is bovendien de nodige informatie te vinden.

Nieuwe link: Miss Nora's literatuurlijst

Miss Nora is een commerciële, Duitse meesteres. In die zin dus niet zo heel interessant voor Hommage à Madame. Wat wel interessant is, is haar opsomming van FemDom-litaratuur, inclusief korte inhoud. De link verwijst naar die opsomming.

07-04-2004:

Vandaag hebben we een gastenboek toegevoegd aan de webstek. Het is te vinden in menu-onderdeel Contact en onderverdeeld in een mogelijkheid tot lezen en een mogelijkheid tot tekenen.

06-04-2004:

Het is iets meer dan een maand geleden dat we mailing 14 de deur uit deden. De reden dat het zolang geduurd heeft voordat u weer iets van ons verneemt, is dat we de volledige site hebben herzien. De lay-out is compleet vernieuwd, de wijze van navigeren eveneens.

We hebben goed geluisterd naar de commentaren die we kregen en hebben dat een belangrijk gewicht gegeven. De meeste aanpassingen zijn op uw verzoek gedaan. Vanzelfsprekend zullen sommigen het jammer vinden dat bepaalde aspecten van de vorige versie vredwenen zijn. Ondergetekende niet het minst. Toch hopen we met de nieuwe versie een stap vooruit te hebben gezet. Al was het alleen maar omdat nu ook met andere browsers dan die van Microsof, de webstek volledig benut kan worden.

Nieuwe kronkel: Het evangelie volgens Lucifer

Dr. Lucifer DeVille geeft op een prachtige manier zijn visie op SM.

Nieuw: Leeswijzer

In dit stuk geeft Madame een toelichting op onze webstek.

Nieuw: Sitemap

De nieuwe versie van Hommage à Madame biedt ook een sitemap. Handig voor een snel, volledig overzicht van wat we allemaal te bieden hebben.

Nieuw: The making of Hommage à Madame

Ook direct gerelateerd aan de overgang van versie drie naar versie vier, is The making of Hommage à Madame. We vonden het leuk de ontstaansgeschiedenis van onze webstek met u te delen. Dat hebben we dus ook gedaan.

24-02-2004:

Dit keer hebben we zelf weer eens het toetsenbord ter hand genomen. Dat wil zeggen eigenlijk is het een continu proces – een stuk wordt meestal niet in één keer geschreven en we hebben nog een behoorlijk aantal verhalen, kronkels en informatieve teksten liggen die pas in een later stadium geschikt zullen zijn voor publicatie, omdat we ze nog niet 'af' vinden –, maar uit dat proces zijn nu een verhaal en een informatief stuk ontluikt.

Nieuw informatief stuk: Van streel- tot geselzweep

Welk soort zwepen is er? Hoe hard sla je met een zweep, en waar sla je wel of niet? Madame geeft de antwoorden.

Nieuw verhaal: Schets van een droom, deel 2

Het tweede deel van het verhaal over een mogelijke toekomst.

We zien hier een andere reden waarom verhalen die al wel af zijn, nog niet op de webstek worden gepubliceerd soms worden verhalen gebruikt in bladen als De Kerfstok of Massad. Zulke bladen willen vanzelfsprekend de primeur; het is niet leuk als het verhaal al op internet te vinden is, wanneer je blad nog niet eens bij de drukker ligt. Deel 3 van Schets van een droom is al lang geschreven. Wie niet nog een paar maanden wil wachten om het op onze webstek te kunnen lezen, kan het vinden in de eerstvolgende Kerfstok.

03-02-2004:

Vanwege enorme drukte heeft het even geduurd, maar hier is 'ie dan de nieuwe update van Hommage à Madame. We hebben maar liefst vier nieuwe verhalen en één nieuwe link. De verhalen zijn allemaal van de hand van derden en we zijn er erg blij mee dat zoveel mensen hun teksten aan ons toevertrouwen.

Nieuw verhaal: Angel

Embee verrast ons met twee mooie verhalen. Het eerste verhaal speelt in een mysterieuze sfeer. Het gaat over twee dames op stap.

Nieuw verhaal: Een proces

Een man vertelt over zijn domina haar spel met een ander en zijn gevoelens daarbij. Een prachtig verhaal van Embee.

Nieuw verhaal: De kuisheidsgordel

Een oud, maar schitterend verhaal over een vrouw wier man voor een moeilijke keuze gesteld wordt. Van D. Glenn Arthur jr, in een mooie vertaling van excolo{S}.

Nieuw verhaal: Vincent op bezoek

Een spannend verhaal van Laurenz, met een cuckolding-thema.

Nieuwe link: Wives considering cuckolding hubby

Een Yahoo groep voor vrouwen die hun man cuckolden of overwegen dat te gaan doen. Ook serieuze, in cuckolding geïnteresseerde mannen, zijn welkom op dit gemodereerde forum. Zeer aanbevelenswaardig, met name voor dames.

16-01-2004:

Nieuw verhaal: Het slaaptekort of mijn pijnlijke tepels

Wat als je na een drukke dag ontzettend verlangt naar een degelijke nachtrust en je Domme heel andere plannen heeft? Een prachtig verhaal van gentlesub.

Nieuwe kronkel: Rekeninghoudend rekenen

Het kan zo nu en dan verdomd lastig zijn te bepalen waar de grens ligt hoe vaak kan men slaan? Odalisque ontwikkelde een methode om dat te bepalen.

30-12-2003:

Nog net voor het nieuwe jaar werd onze webstek weer een stukje uitgebreid. Dat biedt ons, naast het u verwittigen van deze uitbreiding, de gelegenheid u een bijzonder prettige jaarwisseling te wensen ☺.

Nieuw verhaal: Schets van een droom, deel 1

Hoe zou de toekomst eruit kunnen zien? Wegdromend probeer ik er een beeld van te schetsen. Het is een verhaal in delen; dit keer (uiteraard) deel 1.

Nieuwe link: L'encyclopédie interactive du BDSM (internet archive)

Voor wie de Franse taal machtig is, is L'encyclopédie interactive du BDSM een aanrader. Het is een webstek van het type 'voor SM'ers, door SM'ers'; belangstellenden schrijven een informatief stukje over een bepaalde term uit de SM en zo groeit gaandeweg een heuse encyclopedie.

Nieuwe link: Elise Sutton's

Elise Sutton is een naam die veel opduikt in de Amerikaanse FemDom-scene. Haar webstek is interessant en de moeite van een bezoekje zeker waard.

19-12-2003:

Nieuw: Tips om je slaaf te vernederen

Een uitgebreide selectie tips ter vernedering van uw slaaf, van de hand van Madame.

Nieuw verhaal: Peter

In mijn zoektocht naar een minnaar voor mijn lief, vond ik een man met een prachtige penis. Enkele dagen later lag ik met hem in bed …

Nieuwe link: De kerker

De Kerker is een algemene sm‑site met onder meer informatie en verhalen. Erg leuk gevonden zijn de recepten (brandnetelsoep, strokentaart, gebondeerd vlees).

05-12-2003:

Nieuwe kronkel: Haar spelletje

Waar ik cuckolding vooral had gezien als een spannend spel, realiseerde ik me ineens dat het geen spelletje meer was.

Nieuw verhaal: Het paard

Het leuke van verhalen van derden is dat er ook eens geschreven wordt over thema's die we zelf niet snel zouden gebruiken. Slaaf vogelman beschreef een pony play.

Nieuw: een overzicht van de laatste wijzigingen

De laatste wijzigingen worden vanaf nu ook op de webstek vermeld. De tekst is dezelfde als die, die we in onze mailing aanbieden. Zo krijgen wij (en u) een leuk overzicht van de groei van Hommage à Madame.

22-11-2003:

Nieuwe kronkel: CB

Toegegeven, hij past niet helemaal in Hommage à Madame, gezien het feit dat het vooral gaat over stoute Dominante mannen die het op hun heupen hebben. Maar we vonden de kronkel zo leuk dat we hem toch opgenomen hebben. Waar het over gaat? Het gaat over de geschiedenis van de kuisheidsgordel en Skylen schreef het.

Nieuwe recensie: Charlotte Caron: De vlucht

Guilty heeft ons verblijd met zijn tweede recensie. Gezien de waardering die hij geeft, een boek dat we toch maar eens moeten lezen.

Nieuwe link: Femdom.startbewijs.nl

Madames eigen linksverzameling.

08-11-2003:

Madame's boodschappenlijstje

Dit keer een nieuw stukje van Madame. SM met huis-tuin-en-keuken-spulletjes.

30-10-2003:

Dienen versus gehoorzamen

Dit keer een informatief stuk van Madame. Dienen en gehoorzamen lijken, oppervlakkig gezien, veel op elkaar. Maar er is een wereld van verschil.

16-10-2003:

Nieuw verhaal: Slaaf vogelman

Een primeur voor slaaf vogelman: hij is de eerste derde die verhalen schreef voor onze webstek. In het eerste verhaal beschrijft hij een spel met Madame.

Nieuw verhaal: Het perspectief van Madame

Het tweede verhaal van slaaf vogelman. En het is een prachtig verhaal. Het is geschreven vanuit het perspectief van Madame.

Nieuw: Lessen voor de likslaaf

Veel onderdanigen vinden het fijn een Domme (ook) seksueel te dienen. Beffen is dan een heerlijke bezigheid. Maar hoe doe je dat nu op een goede manier? Madame schreef een informatief stuk waarin ze één en ander onder de loep neemt.

Nieuw: Over derden in je relatie

Een kronkel van rené over SM en polyamorie.

Nieuwe link: SM-Paradise

Een link naar een SM-huis in Breda.

09-10-2003:

Nieuw: Spreekwoorden uit de BDSM-wereld

Een aantal bekende spreekwoorden en gezegden, in verbeterde versie.

Nieuw: De slaaf als deurmat

Een echte slaaf is niets, heeft niets en wil niets. Hij heeft maar één doel in het leven: zijn Meesteres te dienen. Toch?

Nieuw: Dresscode

Over de zin en onzin van dresscode's.

25-09-2003:

Nieuw: Spelen met kaarsen

Madame schreef een informatief stuk over het spelen met kaarsen.

Nieuw: Het martelen van penis en ballen

Ook van de hand van Madame een stuk over één van haar favoriete bezigheden 'alles' over het martelen van penis en ballen, ook wel CBT genoemd. Madame houdt zich aanbevolen voor aanvullingen.

Nieuwe boekbespreking: Ingrid Füller: Minnaars

In het kader van cuckolding is het wellicht interessant eens iets te lezen over vrouwen en hun minnaars. Ingrid Füller schreef er een boek over en rené las het.

Nieuwe link: Dominante Dames op Yahoo Groups

Dominante Dames is een group op Yahoo en is van, voor en door dominante vrouwen. Zeer aanbevelenswaardig voor de doelgroep. Ga naar Links om de link te vinden.

18-09-2003:

Nieuw verhaal: Mijmering

Onze interesse in cuckolding is u ongetwijfeld bekend. Maar hoe voelt dat nu, je vrouw zien vrijen met een ander? Wat gaat er door je heen? De afgelopen dagen heb ik er veel over lopen mijmeren en die mijmering heb ik opgeschreven. Ik heb het verhaal ook naar de hoofdlijst van nl-bdsm.org gestuurd.

11-09-2003:

Nieuw verhaal: Sissy

Afgelopen maandag was een spannende dag, waarin we de eerste stappen hebben gezet in sissyfication. Ik heb er een verhaal over geschreven en dat verhaal is nu gepubliceerd op onze webstek.

Nu ook een uitgekleede versie

Hommage à Madame was tot voor kort eigenlijk alleen te bekijken in een resolutie van ten minste 1024 x 768, in een browser die geschikt is voor frames en op een PC die geen moeite heeft met Javascript. Deze instellingen zullen ook altijd de basis zijn voor onze webstek; we vinden de vormgeving die we gekozen hebben te mooi om concessies te doen ten behoeve van mensen die niet willen of kunnen voldoen aan die minimale eisen.

Echter, het is natuurlijk wel jammer dat men niet of met veel moeite kennis kan nemen van de inhoud van de site. Daarom hebben we in de afgelopen dagen een uitgekleede versie gemaakt: Hommage à Madame zonder poespas, geschikt voor lagere resoluties. In deze uitgekleede versie hebben we de vormgeving echter gelaten voor wat die was.

Er zijn nu dus twee versies van Hommage à Madame beschikbaar: de versie zoals die al bestond en een uitgekleede versie. We hopen daarme voldoende tegemoet te zijn gekomen aan mensen die geen 1024 x 768, frames en/of Javascript hebben.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!